Back to top

COVID ina Chor sa Stair

Statue of man on park bench with mask

Ardán do mhúsaeim ar fud na hEorpa

Tá tús curtha ag Áras Stair na hEorpa le tionscadal trína mbailítear fianaise ar an saol san Eoraip le linn na paindéime, faoin teideal oibre “COVID a Dhoiciméadú”. Go dtí seo, dhírigh sé go príomha ar fheiniméin na dlúthpháirtíochta, an dóchais agus na tógála pobail. Anois, tá an taithí agus na torthaí ó ghníomhaíochtaí bailithe éagsúla músaem iomadúla á roinnt againn. I dteannta a chéile, cuireann siad sin ar ár gcumas, i bhfochair daoine as gach cearn den ilchríoch seo againn, taithí a nascadh, a chur i gcodarsnacht le taithí eile agus comparáid a dhéanamh idir taithí daoine éagsúla.

Féach ar na ranníocaíochtaí comhpháirtithe go léir.