Back to top

TIONSCNAIMH LE COMHPHÁIRTITHE

Is músaem do chách atá in Áras Stair na hEorpa, is cuma cá as iad: ón mBruiséil go Búdaipeist nó ó Gent go Gdańsk. Is cuid thábhachtach de ghníomhaíocht an mhúsaeim for-rochtain a sholáthar do dhaoine agus do phobail i gcian agus i gcóngar. Déanaimid é sin trí thionscadail shainiúla agus trí naisc ar líne a chruthú le himeachtaí agus le hinstitiúidí comhpháirtíochta ar fud na hEorpa, agus freisin trí obair fhor-rochtana spriocdhírithe le grúpaí éagsúla atá gar dúinn sa réigiún.

Ag taispeáint 1 - 2 na 2 ar fad
Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Déanann Músaeim Stair an Bhruscair san Eoraip a Iniúchadh

Comhpháirtithe: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Cén fáth ar chóir do mhúsaeim labhairt ar bhruscar? Is ábhar é seo atá ar an imeall mar go mbaineann sé leis an méid a dhiúscraímid agus nach dteastaíonn uainn breathnú air a thuilleadh – is saincheist lárnach dár n-aimsir féin í an dramhaíl anois. Mar áiteanna foghlama, machnaimh agus díospóireachta, agus nithe agus scéalta ó thréimhsí éagsúla á nascadh acu, thar aon áit eile tá músaeim in ann an topaic seo a nochtadh don saol mór.

Collage image of book with photographs

Stair Phoiblí mar Eolaíocht Nua Saoránach i dtaca leis an Am atá thart

Comhpháirtithe: 
Breda University of Applied Sciences, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Pädagogische ...

Leis an Stair Phoiblí mar Eolaíocht Nua Saoránach i dtaca leis an Am atá thart, (PHACS) forbraítear an stair phoiblí agus samhlacha rannpháirtíochta chun an t-am atá caite a léirmhíniú. Éascaíonn PHACS idirghníomhaíochtaí idir an lucht acadúil, institiúidí cultúrtha, grúpaí, cumainn agus an pobal i gcoitinne. Is é an sprioc atá ann rochtain a dhaonlathú, ní hamháin ar an stair, ach ar ‘tháirgeadh’ na staire freisin.

Téann an tionscadal seo i ngleic le roinnt ceisteanna atá...