Back to top

TIONSCNAIMH LE COMHPHÁIRTITHE

Is músaem do chách atá in Áras Stair na hEorpa, is cuma cá as iad: ón mBruiséil go Búdaipeist nó ó Gent go Gdańsk. Is cuid thábhachtach de ghníomhaíocht an mhúsaeim for-rochtain a sholáthar do dhaoine agus do phobail i gcian agus i gcóngar. Déanaimid é sin trí thionscadail shainiúla agus trí naisc ar líne a chruthú le himeachtaí agus le hinstitiúidí comhpháirtíochta ar fud na hEorpa, agus freisin trí obair fhor-rochtana spriocdhírithe le grúpaí éagsúla atá gar dúinn sa réigiún.

Ag taispeáint 1 - 2 na 2 ar fad
Statue of man on park bench with mask

COVID ina Chor sa Stair

Comhpháirtithe: 
FelixArchief, Antwerp, Belgium, Gallery Oldham, UK, Historic England, UK, Hungarian Open Air Museum, Hunga ...

Ardán do mhúsaeim ar fud na hEorpa

Woman recording via mobile phone in museum space

Cuimhní ar an Iarnróid

Comhpháirtithe: 
EUROPALIA

Sa bhliain 2021, déanaimid ceiliúradh ar Bhliain Eorpach na nIarnród. Déanfaidh clár EUROPALIA “Traenacha & Ráillí Iarnróid” plé ar thionchar na traenach ó thaobh gnéithe ealaíne agus sochaíocha de.