Back to top

TEAGHLAIGH

Is gá réamháirithint a dhéanamh. Déan d’áirithint anseo.

Is iomaí rud spraíúil agus idirghníomhach ar féidir le teaghlaigh triail a bhaint astu nuair a thugann siad cuairt ar Áras Stair na hEorpa. Cuireann ár n-acmhainní ‘Amthaistealaí’ ar chumas daoine óga (agus iad siúd nach bhfuil chomh hóg sin fiú) taisteal siar trí stair na hEorpa le chéile agus roinnt de bhuaicphointí agus d’íosphointí na gcéadta roimhe seo a fheiceáil lena dhá shúil féin.

Faigh do mhála droma teaghlaigh ag an deasc fáilte, bailigh do theaghlach le chéile agus tugaigí aghaidh ar na gailearaithe agus ar na bailiúcháin.

Tiocfaidh tú ar ‘Spásanna Fionnachtana’ do theaghlaigh ar gach uile urlár, áiteanna a bhfuil gníomhaíochtaí idirghníomhacha, teagmhálacha a chabhróidh leat tuilleadh a fhoghlaim faoi na taispeántais atá le feiceáil sa chuid sin den mhúsaem.

Tacaíonn an músaem le teaghlaigh, tá saoráidí friothála ar naíonáin ann, mar aon le rochtain do bhugaithe. Molaimid go mbeadh sé bliana d’aois slánaithe ag na leanaí a thugann cuairt ar an músaem. D’fhéadfadh sé go mbeadh tuismitheoirí den tuairim nach bhfuil gnéithe áirithe den bhuantaispeántas oiriúnach ach do leanaí atá os cionn 11 bhliain d’aois.

Ná déan dearmad súil a chaitheamh ar ár leathanach ‘Céard atá ar siúl’ le liosta a fháil de na himeachtaí speisialta a bheidh ar siúl do theaghlaigh agus do leanaí!