Back to top

SCOILEANNA

EOLAS PRAITICIÚIL

Ní fhéadfaidh níos mó ná tríocha dalta a bheith i ngrúpaí féintreoraithe agus caithfidh duine fásta a bheith i bhfeighil ar gach cúigear déag de na daltaí sin. Braitheann grúpaí agus méid na ngrúpaí ar an Áras a bheith in ann fónamh dóibh ag aon am ar leith.

Caithfear áirithintí a dhéanamh tráth nach déanaí ná ceithre sheachtain roimh an gcuairt.

Sula ndéanann tú do chuairt a phleanáil, léigh liosta iomlán na mbeart sábháilteachta a bhaineann le Covid-19.

Má tá ceist agat nach bhfuil freagra uirthi thuas, is féidir ríomhphost a chur chugainn ag historia-learning@ep.europa.eu