Back to top

Nuair a labhraíonn na ballaí!

Póstaeir • cur chun cinn, bolscaireacht agus agóid

30 Aibreán 2022-Samhain 2022

Cruthaíodh an póstaer maisithe san Eoraip ag deireadh an 19ú haois, rud a léiríonn saol níos tráchtálaithe agus níos déanaí idé-eolaíochtaí polaitiúla ag teacht salach ar a chéile. De bharr a méide agus a bhfeiceálachta ollmhóire, bhí póstaeir go mór chun tosaigh sa spás poiblí agus chabhraigh siad leis an tírdhreach uirbeach a mhúnlú. Dá bhrí sin, bíonn póstaeir gearrshaolach, cruthaithe i gcomhair am faoi leith, ach déantar a lán eilimintí a athchúrsáil agus a athshondú i gcuimhne chultúrtha inniu. Ó bholscaireacht na gCogaí Domhanda agus an Chogaidh Fhuair go pléascadh ar mhalartú cultúrtha, ar thurasóireacht agus ar theacht chun cinn gluaiseachtaí sóisialta ilghuthacha tar éis an Dara Cogadh Domhanda, léirítear sraitheanna casta de roinnt agus aontacht na hEorpa in ‘Nuair a labhraíonn na Ballaí’ trí rogha póstaer ó bhailiúchán Áras Stair na hEorpa. Meabhraíonn siad forbairt agus claochlú an limistéir phoiblí i gcathracha na hEorpa, cíorann siad na hathruithe suntasacha i stair dheartha na bpóstaer Eorpach, a gcuid comhthreorachtaí trasnáisiúnta, comhchoibhnis agus idirghaolmhaireachta.

Ábhar na dTaispeántas

Réamhrá

Suaitheadh agus aontacht

Bacainní agus naisc

Gníomhaíochas agus agóid

Tar éis an phóstaer?

Achoimre foghlama