Back to top
Bosca ballóide
An Fhionlainn, luath sa 20ú haois
Vapriikki Museokeskus, Tampere, an Fhionlainn

Thug bunreachtaí na dtíortha ar fud na hEorpa ceart vótála d’fhir - agus do mhná i go leor cásanna freisin. Bhí teorainn leis an státchumhacht, rud arbh fhíoréacht don daonlathas é.