Back to top
Mótarbhealaí folmha i rith Domhnaí saor ó mhótar
An Ísiltír, 1973
Rob Mieremet
Grianghraf
Nationaal Archief, an Háig, an Ísiltír

Theagmhaigh an ghéarchéim fuinnimh go díreach le saol laethúil daoine, a d’fhórsáil formhór rialtas Iarthar na hEorpa gníomhú. Eagraíodh feachtais frithdhramhaíola agus cuireadh cosc ar thiomáint Domhnaigh chun breosla a shábháil. Léirigh an géarchéim go híogair a thuilleamaí allmhairí fuinnimh a bhí geilleagair an Iarthair.