Back to top
Scéalta closamhairc

Foghlaim faoi réaltachtaí áitiúla agus pobail a bhaineann le dramhaíl, trí fhíseáin ghearra a scannánaítear i dtimpeallacht nó in áitribh na músaem. Tríd an inneachar tarraingteach seo ó gach cearn den Eoraip, roinntear eolas luachmhar agus ardaítear feasacht faoin tionchar a bhíonn ag dramhaíl ar ár dtimpeallacht agus ag an am céanna cuirtear léargas leathan ar fáil ar thábhacht ár mbruscair.