Back to top
Íomhá ón stáisiún dearadh póstaer

Tá sé mar aidhm ag an gclár foghlama le haghaidh 'Nuair a labhraíonn na ballaí' rannpháirtíocht fhóinteach an lucht féachana a sholáthar chomh maith le gnéithe láidre foghlama chun cabhrú le cuairteoirí na póstaeir sin a chur i gcomhthéacs. Ó smaoineamh an phóstaeir go dtí an tionchar a bhí aige, cad é comhthéacs stairiúil an phóstaeir? Cé a chuir i gcló é? Cén lucht féachana atá beartaithe? Beidh an clár foghlama mar spás do spriocphobail chun úsáid a bhaint as an iliomad stíleanna agus peirspictíochtaí foghlama. Maidir le háiteanna idirghníomhacha ar leith, beidh na nithe seo a leanas sa taispeántas: