Back to top
Íomhá ón stáisiún dearadh póstaer

Feidhmíonn póstaeir mar fheithiclí chun tuairimí a chur in iúl, ach freisin chun oideachas a thabhairt agus fiú ionramháil. Léiríonn siad na deacrachtaí sochaíocha ar son smaointe, cumhachta nó rachmais agus tugann siad guth cumhachtach do shaoránaigh maidir le saincheisteanna éagsúla sóisialta, cultúrtha nó polaitiúla. Is é sin le rá, is féidir le póstaeir a bheith mar ghníomhairí agus mar fhinnéithe ar choimhlintí idé-eolaíocha i stair na hEorpa, a léiríonn staid na huaire agus a thugann taifead saibhir de scéalta Eorpacha dúinn. Dá bhrí sin, is uirlis foghlama iomchuí í an topaic do shaoránaigh agus do mhic léinn óga araon, chun litearthacht sna meáin a neartú, agus chun cabhrú le fiosrú a dhéanamh ar éabhlóid stairiúil an ‘réimse phoiblí’ san Eoraip.