Back to top
Forbairt na Bréagnuachta - sraith turais fhíorúil Áras Stair na hEorpa

San eipeasóid dheireanach seo, déanaimid machnamh ar shaincheisteanna a bhaineann lenár linn den chuid is mó - an tsaoirse atá againn cibé rud is mian linn a scríobh agus a fhoilsiú: an ceart iomlán í an tsaoirse sin, nó an ceart í ar chóir teorainn éigin a chur léi? An scríobhtar roinnt téacsanna d’fhonn dochar a dhéanamh do dhaoine éigin nó an fiú saoirse cainte a chosaint i gcónaí? Is dócha gur chuala tú faoin bhfuathchaint agus bréagnuacht i gcomhthéacs an idirlín agus na meán sóisialta, ach is ábhair iad atá idir chamáin le fada an lá...