Back to top
“Masc Láimhe” - Anna Vasof (a rugadh in 1985), Vín, an Ostair, Márta 2020, Ceirmeach agus bandaí leaisteacha
© Áras Stair na hEorpa, an Bhruiséil, an Bheilg

Paindéim

Tá sé léirithe ag paindéim COVID-19 a leochailí atá an cine daonna agus tá sí ag tabhairt dhúshlán na dlúthpháirtíochta san Eoraip.

Chuaigh tíortha na hEorpa i ngleic leis an bpaindéim ar a gconlán féin ar dtús trí theorainneacha a dhúnadh, teorainn a chur leis an tsaoirse taistil, agus srian a chur le saoirsí sibhialta. Tá imní ar a lucht cáinte go bhféadfaí srian a chur le saoirsí bunúsacha san fhadtéarma.

Ach in ainneoin na ndeacrachtaí sin ar fad, tháinig borradh faoin dlúthpháirtíocht i measc an ghnáthphobail. Idir an dá linn, tháinig na Ballstáit agus institiúidí AE le chéile agus tháinig siad ar chomhaontú faoi chlár téarnaimh nach bhfacthas riamh cheana chun tacú leis an tsochaí agus an geilleagar sna tíortha is mó a bhí buailte ag an bpaindéim.