Back to top
© Músaem Cuimhneacháin Ríoga Albert

Mahi Ahmed

Ba é Mahi Ahmed a bhunaigh Thionscadal um Fhaoiseamh Chruatan Choróinvíris CIC Exeter. Agus an dianghlasáil ar leac an dorais, chuaigh Mahi i mbun oibre ar a phlean, béilí blasta, cothaitheacha a sheachadadh do dhaoine leochaileacha ar fud na cathrach. In imeacht cúpla lá, d’fhreagair foireann oibrithe deonacha agus tháinig ár ngrúpa iontach comhordaitheoirí, glacadóirí orduithe, siopadóirí, cócairí agus tiománaithe seachadta le chéile. Bhí díograis Mahi tógálach rud a bhí ina údar spreagtha agus fuinnimh don fhoireann ar fad. Bhain níos mó ná 1,000 duine tairbhe as an tionscadal, a fuair béilí agus/nó beartáin bhia, a bhuíochas d’fhís agus do threallús Mahi. Déarfadh Mahi gur cheart na daoine ar fad a bhí rannpháirteach a ainmniú ach is eisean ár Laoch na Dianghlasála. - Ainmnithe ag Alan Quick