Back to top
© Lucy Lees

Altraí i mbarda na leanaí ina bhfuil scáthláin mhaisithe

Is tionscadal digiteach é Músaem Dianghlasála Oldham a bhfuil sé mar aidhm leis léargas a fháil ar an saol sa cheantar áitiúil le linn phaindéim COVID-19. D’iarr siad ar mhuintir na háite cabhrú leo an tréimhse seo a thaifeadadh agus a iniúchadh, chun gur féidir leo taisceadán todhchaí digiteach a roinnt le glúnta Oldham amach anseo.