Back to top
© Álvaro Alconada

Antraipeolaíocht le haghaidh géarchéime

Le linn an ghaibhnithe, d’oibrigh níos mó ná 20 antraipeolaí i gcomhar leis an músaem agus thug siad roinnt nod dúinn faoina raibh ag tarlú agus faoi cé na hathruithe i saol an duine a bhféadfaí a bheith ag dréim leo tar a éis sin. Tá a n-ailt foilsithe againn ar shuíomh gréasáin MNA. Tá an pictiúr seo i saothar Álvaro Alconada dar teideal “Ar eadarbhuas le linn babhta machnaimh”.

Teideal scríofa “Ná leag lámh orm! D’fhéadfadh an víreas a bheith orm!” Bealtaine - Meitheamh 2020