Back to top
Teachtaireacht gan ainm a fágadh ar ghaothscáth chairr an altra, Camille Ruiz, an Fhrainc, deireadh Márta 2020

Ach fiú dá mba laochra nó naoimh iad lucht an leighis, b’ábhar eagla agus mímhuiníne iad freisin. I gcuid mhaith tíortha Eorpacha tuairiscíodh sna meáin gníomhartha bagarthacha nó idirdhealaithe i leith foirne leighis, ag comharsana a raibh eagla orthu go ndéanfaidís an galar a tholgadh, mar shampla. Ar an dea-uair, ba mhinic léirithe tacaíochta agus dlúthpháirtíochta ina gcúiteamh ar na gníomhartha sin.

Bronnta ar Áras Stair na hEorpa, an Bhruiséil.