Back to top

Lá dár Saol: Cáipéisiú ar Covid

An phaindéim á cáipeisiú ar leibhéal uile-Eorpach

Go luath in 2020, chuir Áras Stair na hEorpa tús le tionscadal chun fianaise a bhailiú faoin saol san Eoraip le linn phaindéim COVID 19, ag díriú isteach ar iontais na dlúthpháirtíocha, an dóchais agus na tógála pobail. Léiríonn na dánlanna thíos raidhse rudaí atá cáipéisithe agus bronnta ar an mbailiúchán.

Tá rogha díobh ar taispeáint i ‘Seomra na bhFabhalscéalta’ san iarsmalann ó Mheitheamh go Nollaig 2020.

Meirgí bogha báistí: ´Beidh gach rud go breá´

San Iodáil, thosaigh daoine ag cruthú meirgí le bogha báistí agus an teachtaireacht dhóchasach seo orthu: ´Andrà tutto bene´ (Beidh gach rud go breá). Crochann siad óna bhfuinneoga is óna mbalcóiní iad, agus dearbhsmaointeoireacht á cur in iúl le chéile acu i leith cúrsa dúshlánach. Is ionainn iad seo agus an nath cainte Cantainise, ‘jiayou’, a chiallaíonn ‘ná héirigh as,’ is a chonacthas sa tSín, mar ar bhris an ráig amach i dtosach.

Scaip na meirgí bogha báistí trasna na hEorpa nó go raibh an fhoclaíocht a bhain leo ar an bhfoclaíocht ba mhó a samhlaíodh le paindéim an choróinvíris.

Teorainneacha paindéime

Tugadh buille throm don tsaoirse gluaiseachta le linn na dianghlasála. Teorainneacha a bhí ligthe i ndearmad, cuireadh ar bun arís iad agus fágadh a lán Eorpach scartha óna dteaghlaigh. D’fhreagair muintir na mbailte teorann le cruthaitheacht, le saothair ealaíne agus le hagóidí ciúine i gcoinne an teorannaithe sin ar an tsaoirse gluaiseachta. 

Cearta bunúsacha faoi dhianghlasáil

Tharla teorannú ar chearta bunúsacha uaireanta de bharr na dianghlasála ar fud na hEorpa. Ach d’aimsigh daoine bealaí lena gcuid a rá.

An fhreagairt chruthaitheach

Bhí baint nach beag ag an gcruthú ealaíne agus sásamh a bhaint aisti le linn na heachtra dianghlasála. Is iomaí mothúchán a chuir páistí agus daoine fásta in iúl tríd an líníocht, filíocht agus ceol. Thugadar cuntas ar a ngnáthshaol laethúil trí thionscadail scoile is staidéir. Cruthaíodh saothair ealaíne eile chun dul i dtacaíocht lena gcairde is lena muintir.

Foireann leighis: na laochra nua

Ó fhíorthús phaindéim COVID19, tá oibrithe cúraim sláinte i mbrollach an chatha. In ospidéil, amhail earnáil na gcúramóirí i gcoitinne, is iomaí oibrí a thug a mbeatha ar son a bpoist, ba mhinic sin de bharr easpa trealaimh chosanta. Léirítear altraí agus dochtúirí ina sárlaochra nua ar ré seo ár ngéibhinn.

An dlúthpháirtíocht i gCleachtas

Fanfaidh tús ghéarchéim COVID19 sa chuimhne toisc easpa ábhar cosantach, ní hamháin don phobal i gcoitinne ach d’oibrithe leighis freisin. Tharla cúrsaí drámatúla i mórán tíortha san Eoraip toisc easpa masc, cultacha agus trealamh eile cosanta. Ar fud na mór-roinne tá na héigeandálaí seo tar éis saoránaigh a spreagadh chun seasamh sa bhearna agus cúnamh a thabhairt ar bhonn deonach d’fhonn réitigh a thairiscint a luaithe agus is féidir.

Pandemic Soundscapes

How did Europe sound during the coronavirus pandemic? What connects the lockdown experience across the continent? This sound composition created by Mara Maracinescu features 21 distinct recordings from 17 European countries, made between March and May 2020 during the first European COVID-19 lockdown.

The main purpose of the research and resulting composition was to trace the impact of the lockdown on European soundscapes: new rituals or types of gathering that appeared; changes in the ambient soundscape, due to lower traffic, or the amplified presence of the State’s voice, for example through loudspeakers.