Back to top

Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh oscailte ar feadh an tsamhraidh ar fad!

Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh

Tugann an Banphrionsa Europa agus a deartháir Cadmus leanaí ar thuras siar agus aniar san am sna Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh. A bhuí leis an mBealach Fionnachtana agus leabhráin na bPasanna, bíonn leanaí in ann páirt chruthaitheach a ghlacadh in Áras Stair na hEorpa. Tá na Spásanna dírithe ar leanaí atá idir sé agus deich mbliana d’aois agus tá siad lonnaithe thar cheithre urlár sa mhúsaem. I measc na nithe atá le fáil ann, tá rudaí atá saincheaptha lena láimhseáil, stáisiúin vótála ísealteicneolaíochta agus cluichí idirghníomhacha, atá nasctha leis na bailiúcháin atá ar taispeáint.

Gníomhaíochtaí taitneamhacha

Tugann na gníomhaíochtaí idir dhúshlán agus spreagadh do leanaí: iad féin a chur in áit na ndaoine a chuirtear i láthair sna taispeántais agus a machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna atá fós ábhartha sa lá atá inniu ann. Tugann na timpeallachtaí agus na gníomhaíochtaí deis do ghrúpaí beaga de chuairteoirí teaghlaigh labhairt lena chéile faoi na rudaí a chonaic siad agus faoi na smaointe a rith leo sna gailearaithe.

Ina theannta sin, tugann na Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh deis do chuairteoirí óga spórt a bheith acu agus iad ar cuairt. Bíonn deis ag teaghlaigh boladh na staire a fháil, an stair a bhraistint agus maireachtáil inti ar bhealach nach bhféadfaí a dhéanamh riamh roimhe seo agus iad ag foghlaim faoi stair na hEorpa. I measc na ngníomhaíochtaí, tá cluiche rólimeartha suite i ngníomhaireacht taistil, gailearaí na bhfeisteas agus cluiche ina samhlaítear conas a athróidh róbait agus fomhuireáin ár ndomhan.

Uaireanta Oscailte

Tá na spásanna oscailte go hiomlán anois le linn ghnáthuaireanta an mhúsaeim. Bíonn gníomhaíochtaí stiúrtha, mar shampla na seisiúin ina dtriailtear na feistis agus an cluiche rólimeartha sa ghníomhaireacht taistil, ar siúl:

ar an gCéadaoin 14:00 - 17:00

ar an Satharn agus ar an Domhnach 10:30 - 11:30 agus 14:00 - 17:00