Back to top

An dlúthpháirtíochta a dhoiciméadú ag Áras Stair na hEorpa

Ní hamháin gur éigeandáil sláinte í an phaindéim reatha, tá tionchar mór sóisialta, eacnamaíoch agus cultúrtha aici. Tá an saol ag athrú, agus muid ag labhairt. Chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil sé ag athrú, ní mór dúinn breathnú go cúramach timpeall orainn, fiú mura bhfuilimid ach ag breathnú amach as fuinneoga ár dtithe féin.

Agus muid ag breathnú amach as fuinneoga an mhúsaeim, feicimid Eorpaigh atá i gcruachás, ach fós féin tá siad ag cuidiú agus ag tacú lena chéile. Is Eorpaigh iad atá scartha óna chéile, ach, mar sin féin, tá bealaí á n-aimsiú acu lena nascadh le chéile d’ainneoin an scartha shóisialta agus teorainneacha a bheith á ndúnadh. Feicimid dlúthpháirtíocht, dóchas agus teacht aniar á léiriú ag Eorpaigh in aghaidh na hanachana. Meabhraítear dúinn an stair dheacair a insímid inár dtaispeántais agus conas a tháinig solas na gcáilíochtaí sin chun cinn roimhe seo.

An dlúthpháirtíocht ar fud na hEorpa a dhoiciméadú

Tá tús curtha ag Áras Stair na hEorpa le tionscadal atá dírithe ar dhoiciméadú a dhéanamh ar fhreagairtí na nEorpach, ar freagairtí iad lenar ghabh dlúthpháirtíocht, dóchas, tógáil pobail agus cruthaitheacht, agus iad ag deileáil leis an bpaindéim reatha, le staideanna drámatúla, agus leis na riachtanais agus na héigeandálaí a tháinig aisti. Baileoimid na scéalta, na rudaí, na híomhánna agus na fuaimeanna a chabhróidh linn an scéal seo a insint nuair a bheidh ‘an scéal seo go léir thart’.

Tá roinnt músaem agus tionscnamh cartlainne ann cheana féin a dhéanann doiciméadú ar an saol laethúil ina bpobail le linn na paindéime seo. Agus, tá súil againn, tá go leor eile le teacht. Mar sin féin, is é an pobal ar a bhfreastalaímid, mar Áras Stair na hEorpa, an comhphobal Eorpach. Insímid scéalta Eorpacha. Tugann sé sin cumhacht dúinn agus bíonn sé iomarcach againn in amanna. Ach ar na saolta aisteacha agus éiginnte seo, tá scéal Eorpach ann atá ag titim amach os comhair ár súl féin agus caithfimid é a dhoiciméadú.

Teachtaireachtaí dearfacha

Na meirgí bogha baistí a spreagann na hIodálaigh leis an mana ‘Andra tutto benne’ (‘Beidh gach rud go breá’), tá fuinneoga agus balcóiní maisithe leo ar fud na hEorpa, i dteangacha éagsúla, agus an teachtaireacht dóchais chéanna ar gach ceann acu. Níl i dteachtaireacht Smaranda, sa phictiúr thuas, ach ceann amháin de na mílte samplaí a d’fhéadfaí a fháil ina léirítear ‘fíordhathanna’ na nEorpach, dathanna atá ag teacht chun beatha le linn an ama is measa.

Agus teorainneacha á ndúnadh ag tíortha, agus na tíortha sin ag breathnú isteach orthu féin, fágtar daoine ar cheann amháin den dá thaobh de theorainn a raibh dearmad déanta acu gurbh ann di fiú. Táimid ag bailiú teachtaireachtaí cairdis agus tnútha atá tagtha chun solais feadh na seanteorannacha nua seo: ´Stýská se mi po tobě Čechu´(‘Braithim uaim thú, a Sheicigh’) / ´I ja za tobą Polaku´ (‘Braithim uaim thú freisin, a Pholannaigh’).

Nuair a bhíonn soláthairtí leighis gann, idir threalamh cosanta agus aerálaithe a shábhálann beatha daoine, tagann úinéirí printéirí 3D chun cinn le leaganacha níos tapúla agus níos saoire a tháirgeadh, agus tá beatha daoine á sábháil leo cheana féin.

Is dúshlán é a bheith i dteannta a chéile tráth an scartha shóisialta. Ach feicimid ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain uile, bealaí nua chun teagmháil a dhéanamh le chéile agus nascadh le chéile: ó ghlaonna teileafóin a chuirtear ar dhaoine scothaosta atá uaigneach, go fiacha teidí a eagraítear i bhfuinneoga a gcomharsana do leanaí.

Dóibh siúd a bhfuil ioncam caillte acu de dheasca na dianghlasála, tá deis ‘tabhairt-agus-glacadh á heagrú ag na comharsana céanna. Tugann na hIodálaigh ‘la spesa sospesa’ air - an té ar féidir leis, tugann sé, an té nach féidir, glacann sé!

Ar 8 pm gach tráthnóna, bíonn Eorpaigh ag bualadh bos ag a gcuid fuinneog chun onóir a thabhairt dóibh siúd atá ag comhrac i gcoinne an víris ar na línte tosaigh: an pearsanra leighis. Is timpeallacht fuaime é sin a thiocfaidh chun bheith mar chuid dár n-oidhreacht.

Mar a dúirt seanfhear críonna ar na mallaibh os comhair cearnóg folamh ollmhór: ‘Táimid ar an mbád céanna, táimid go léir leochaileach agus tá mearbhall orainn, ach, ag an am céanna, táimid tábhachtach agus tá gá linn.’ Creidimid go bhfuil gá le músaeim anois chun go ndéanaidís an rud is fearr a dhéanann siad: ár scéalta a dhoiciméadú agus a thaispeáint, agus, i rith an ama, a chur i gcuimhne dúinn an t-am crua atá sáraithe againn cheana féin agus an dlúthpháirtíocht agus an daonnacht a rinne gach rud níos fusa a sheasamh i gcónaí.

Na chéad chéimeanna eile

Más mian leat na scéalta, rudaí, íomhánna agus fuaimeanna atá timpeall ort anois a chomhroinnt linn, scríobh chuig ár bhfoireann le do thoil.

‘Cliceáil anseo chun leanúint de bheith ag léamh faoi Fág Covid sa Stair’

Teideal creidiúna an íomhá: Ana-Maria Rampelt