Back to top

An choimhlint san Úcráin a dhíchódú

Tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin i mí Feabhra, choimisiúnaigh Áras Stair na hEorpa (HEH) taighde chun léargas a thabhairt ar an ngéarchéim agus chun cabhrú le lucht féachana HEH tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfuil i dtreis san Úcráin. Tá an taighde, a rinne Kristina Zmejauskaitė, mac léinn PhD staire in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, curtha i gcrích le déanaí nuair a bailíodh thart ar 20 alt agus léacht.

Ba é aidhm an tionscadail léargas a thabhairt do lucht féachana HEH ar an gcogadh trí thuiscint a fháil ar na saincheisteanna staire agus cuimhne atá i gceist.

Bhí ar na míreanna a bailíodh a bheith il-pheirspictiúil agus fónta go hacadúil, ach fós ar fáil do lucht féachana ginearálta. Ina theannta sin, bhí orthu aghaidh a thabhairt ar shraith shonrach ceisteanna
amhail: Cén úsáid a bhaintear as an stair sa chomhthéacs reatha, cé hiad iad na gníomhaithe, cad lena aghaidh a úsáidtear í agus cad iad na torthaí?

Socraíodh paraiméadair bhreise don taighde. Bhí ar ailt agus léachtaí fócas soiléir a bheith acu ar chuimhne agus ar stair, agus an díospóireacht a dhéanamh i gcomhthéacs uile-Eorpach, más féidir. B’éigean dóibh teacht ó dhaoine a bhí lonnaithe i dtíortha éagsúla agus, dá bhrí sin, d’fhéadfaí iad a scríobh nó a tháirgeadh i dteangacha éagsúla agus b’éigean dóibh a bheith anailíseach seachas a bheith ceartaiseach.

Ina theannta sin, bhí orthu a bheith foilsithe nó a bheith uaslódáilte le cúig bliana anuas, b’éigean dóibh teacht ó fhoinsí a sainaithníodh go soiléir agus a bhí iontaofa agus b’éigean rannchuidithe ó staraithe agus acadóirí bunaithe a bheith san áireamh.

Seo iad torthaí an taighde:

Teideal creidiúna na híomhá: Valentin Kundeus trí Adobe Stock ‘Séadchomhartha Neamhspleáchais na hÚcráine os comhair bhratach na hÚcráine’