Back to top

FOIREANN ÁRAS STAIR NA HEORPA

BAINISTÍOCHT
Constanze ITZEL
Stiúrthóir an Mhúsaeim
Beate RAMBOW
Management Assistant
Eva WAGNER
Cúntóir Bainistíochta
FOGHLAIM AGUS FOR-ROCHTAIN
Guido GERRICHHAUZEN
Ceann Roinne
Laurence BRAGARD
Bainisteoir tionscadail, foghlaim fhoirmiúil
Emma BUGELLI
Cúntóir Imeachtaí
Marc CLAEYS
Forbróir Tionscadail Dhigitigh (seachtrach)
Pauline GAULT
Bainisteoir Tionscadail (seachtrach)
Paul GRABENBERGER
Comhordaitheoir For-Rochtana (seachtrach)
Estela VALLEJO LATORRE
Bainisteoir Imeachtaí
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Bainisteoir tionscadail, foghlaim neamhfhoirmiúil
Annelies VAN RIJEN
Comhordaitheoir For-Rochtana (seachtrach)
SEIRBHÍSÍ COIMEÁDAÍOCHTA
Andrea MORK
Ceann Roinne
Simina BĂDICĂ
Coimeádaí
Kieran BURNS
Coimeádaí
Perikles CHRISTODOULOU
Coimeádaí
Christine DUPONT
Coimeádaí
Elena GARCIA CAFFARENA
Coimeádaí Cúnta (seachtrach)
Stéphanie GONÇALVES
Coimeádaí Cúnta
Ewa GOODMAN
Coimeádaí
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Coimeádaí
Raluca NEAMU
Bainisteoir Tionscadail (seachtrach)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Coimeádaí Cúnta
Libera PICCHIANTI
Coimeádaí Cúnta
Joanna URBANEK
Coimeádaí
BAINISTIÚ BAILIÚCHÁN
Rocío DEL CASAR
Ceann Roinne
Allison BEARLY
Speisialtóir na mBailiúchán Digiteach (seachtrach)
Patrick BORGER
Comhairleoir Dlí
Vladimir ČAJKOVAC
Cláraitheoir
Hans DE WAEGENEER
Cláraitheoir
Eva ESPINOSA CANO
Cúntóir Riaracháin
Vasileios GALANAKOS
Caomhnóir agus Cúntóir Bainistithe Bailiúcháin
Leticia MARTÍNEZ
Cúntóir Doiciméadúcháin
Nathalie MINTEN
Caomhnóir agus Cúntóir Bainistithe Bailiúcháin
Iraida VISNAPU
Cúntóir Doiciméadúcháin (seachtrach)
CUMARSÁID AGUS COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ
Blandine SMILANSKY
Ceann Roinne
Janos BARSANSZKI
Oifigeach Cumarsáide d’Ábhair Chlosamhairc agus Ghréasáin (seachtrach)
Catriona KEEVANS
Oifigeach Cumarsáide do na Meáin Shóisialta agus don Eagarthóireacht (seachtrach)
Laeticia MARKAKIS
Oifigeach Cumarsáide
William PARKER-JENKINS
Bainisteoir Cumarsáide Digití, Preasoifigeach (seachtrach)
Ana SALVADOR
Oifigeach Comhpháirtíochta (seachtrach)
George STYLIANOU
Oifigeach Cumarsáide don Fhor-rochtain Institiúideach
Tatiana TUMASHIK
Bainisteoir Tionscadail TF, Dearadh Gréasáin agus Grafach (seachtrach)
Nicolas WITHOF
Oifigeach Cumarsáide d’Ábhair Chlosamhairc agus Dearadh Grafach
SAORÁIDÍ, SEIRBHÍSÍ DO CHUAIRTEOIRÍ AGUS TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE
Vito MALTESE
Ceann Roinne agus speisialtóir i bhfeidhmchláir TFC
Marco BELLOCCHIO
Maoirseoir slándála agus foirne urláir
Michel HUBAULT
Maoirseoir teicniúil agus seirbhísí do chuairteoirí
Carlos IBAÑEZ FANDOS
Maoirseoir saoráidí
Maarten LELS
Maoirseoir na seirbhísí do chuairteoirí
Alexandra MYRESIOTI
ICT/AV support agent (ext)
Ollivier ROCHER
Maoirseoir teicniúil agus foirne urláir
Olaf SCHNEIDER
Maoirseoir na seirbhísí do chuairteoirí agus léachtóir