Back to top

Idir an tÚdarás agus Idirphlé: Dúshláin d’Áras Stair na hEorpa

Christine Dupont
Páipéar
21 MF 2020
14 leathanach

An 4 Bealtaine 2017, d’oscail Áras Stair na hEorpa (HEH) a dhoirse don phobal i gcroílár an cheantair Eorpaigh sa Bhruiséil. Scríobhadh cuid mhór cheana féin chun cur síos a dhéanamh ar an músaem seo atá tiomnaithe do stair na hEorpa agus faoi na dúshláin iomadúla a bhí agus atá roimhe. Maidir leis an músaem, níl aon rud foilsithe fós, áfach, faoin tuairim atá ag an 493722 cuairteoir a tháinig trína dhoirse faoi ó osclaíodh é.

Ar fáil i ngach formáid agus teanga
CUR SÍOS

Tá an chaibidil seo bunaithe ar shraith bheag shuntasach tuairimí a fuair an músaem ó osclaíodh é. Áirítear orthu sin freagraí acadúla agus freagraí ó na meáin agus roinnt aiseolais a fhaightear go díreach ó chuairteoirí le linn turais threoraithe trí na gailearaithe. Déanfar machnamh san alt seo ar chur chuige domhanda an mhúsaeim agus ar na dúshláin atá os a chomhair mar institiúid de chuid na staire poiblí. Tabharfar aird ar leith ar an músaem mar mheán uathúil, lena mhodh léirithe agus cumarsáide féin. Fónfaidh leagan amach an scéil, dearadh na ngailearaithe, an bailiúchán agus an t-idirghníomhú leis na cuairteoirí go léir mar lionsaí trína mbreithneofar cuid de na príomhcheisteanna a thugann aghaidh ar an Áras iontach ach casta seo.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Beirlín/BostonImage Creidmheas: Paul Ashton