Back to top

FOILSEACHÁIN

Tá Áras Stair na hEorpa tiomanta d’eolas ar stair na hEorpa a scaipeadh agus do phlé a chothú i measc an phobail ar an síorthionchar a imríonn an t-am atá thart ar shaol an lae inniu.

Leis na foilseacháin seo is féidir le cuairteoirí léargas níos leithne a fháil ar an saol laethúil sa mhúsaem, ar a fhealsúnacht agus ar a bhfuil ann. Dá réir sin, cuirtear le heispéireas an mhúsaeim roimh an gcuairt agus ina diaidh.

Sa chuid seo is féidir leat cíoradh a dhéanamh ar bhunús an bhuantaispeántais trí thagairt do phríomhfhorbairtí i stair na hEorpa. Tugtar míniú ar nithe is díol suntais sna taispeántais i gcuntais mhionsonraithe agus in aistí léannta. 

Cuirimid réimse páipéar ar fáil freisin ina bhfuil díospóireachtaí a nglacaimid páirt iontu agus anailís ar thopaicí a bhaineann le hÁras Stair na hEorpa.

 

OUR PUBLICATIONS
Ag taispeáint 1 - 3 na 4 ar fad

Óige Mhíshuaimneach

Le 70 bliain anuas, tá daoine óga san Eoraip tar éis athrú ó ghrúpa ar mhúnlaigh an stair a saol, go grúpa a dhéanann an stair iad féin. Clúdaítear sa taispeántas ceithre ghlúin de dhaoine óga den sórt sin a tháinig in aois ag tráthanna ríthábhachtacha i scéal na hEorpa: ag deireadh na 1940idí, na 1960idí, na 1980idí agus na...Léigh tuilleadh

Creating the House of European History

In ‘Creating the House of European History’ cuirtear i láthair an bealach fada i dtreo ár músaem a chruthú. Déanann daichead údar cur síos i 44 pháipéar ar an bpróiseas forbartha spéisiúil agus casta trí dhearcthaí gairmiúla agus pearsanta an-éagsúil. Cuireann siad síos ar smaointe agus dúshláin, uaillmhianta agus amhrais, bacainní agus réitigh.

Foilsíodh an leabhar seo chun comóradh...Léigh tuilleadh

Front cover of pocket guides with spiral

Treoirleabhar póca

De réir mar a théann tú tríd an bpríomhthaispeántas, tabharfaidh tú faoi deara nach n-insímid duit an seanchas a bhaineann le gach náisiún san Eoraip. Ina ionad sin, táimid ag iarraidh fáil amach conas a mhúnlaigh an stair ‘cuimhne Eorpach’ agus mar a leanann sí de bheith ag dul i gcion ar ár saol inniu agus mar a dhéanfaidh sí...Léigh tuilleadh

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Ag taispeáint 1 - 3 na 4 ar fad
Front cover European Commemoration book

Ag tógáil Áras Stair na hEorpa

Déanann Andrea Mork, Príomhchoimeádaí Áras Stair na hEorpa, iniúchadh ina halt, ar an mbonn teoiriciúil, ar na mórsmaointe agus ar na príomhtheachtaireachtaí stairiúla a bhí cinntitheach maidir le buantaispeántas an mhúsaeim nua.  Léigh tuilleadh