Back to top

FAISNÉIS GHINEARÁLTA

Roimh do chuairt a phleanáil, féachan nasc seoar dtús maidir leis na bearta sláintíochta reatha atá i bhfeidhm san iarsmalann.

Tabhair faoi deara le do thoil ón 15 Deireadh Fómhair 2021 ar aghaidh, beidh ar chuairteoirí Ticéad Sábháilte Covid a chur i láthair chun dul isteach sa Mhúsaem.

Vacsaínithe lasmuigh den AE? Féach anseo conas Ticéad Sábháilte Covid na Beilge a fháil.

Laistigh, tá maisc aghaidhe éigeantach do chuairteoirí atá 12 bliana d’aois agus níos sine. Moltar go cothrom iad do leanaí.

Iarrtar ort ár mbeartas maidir le scaradh sóisialta a urramú agus gan meascadh le grúpaí cuairteoirí eile.

Tá saorchead isteach ann.

Maireann cuairt go dtí Áras Stair na hEorpa thart ar 90 nóiméad.

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais, pas nó ceadúnas tiomána) chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

D’fhéadfadh sé go ndéanfaí seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála sula ligtear daoine isteach. Tá toirmeasc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Tá cosc ar ghrianghrafadóireacht agus ar scannánú sna réimsí slándála.

Níl cead ach ag treoirithe atá údaraithe ag Áras Stair na hEorpa grúpaí turais a threorú san fhoirgneamh.

Cad é seoladh poist Theach Stair na hEorpa?
Teach Stair na hEorpa, Parlaimint na hEorpa, Rue Wiertz 60, 1047 An Bhruiséil.

UAIREANTA OSCAILTE

Bíonn Áras Stair na hEorpa oscailte 7 lá in aghaidh na seachtaine.

Dé Luain13:00 - 18:00
Dé Máirt  -  Dé hAoine09:00 - 18:00
Dé Sathairn  -  Dé Domhnaigh10:00 - 18:00

 

FÓGRAÍOCHTAÍ AGUS CLÁRÚ

Beidh Áras Stair na hEorpa dúnta ar na laethanta saoire seo a leanas:

1 Eanáir
1 Bealtaine
1 Samhain
24, 25, 31 Nollaig

 

TACAÍOCHT DO DO CHUAIRT ORAINN

Is féidir taitneamh a bhaint as Áras Stair na hEorpa sna 24 theanga oifigiúil de chuid AE. Úsáidtear gléasanna táibléid chun é sin a dhéanamh, ar gléasanna iad a thugann treoir idirghníomhach ar an músaem agus is féidir a chumrú i do rogha teanga.

Is féidir gnéithe speisialta do leanaí a chur ar gach táibléad agus tá bogearraí fuaime feabhsaithe ann do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta éisteachta acu chomh maith. Tá fáil ar dhaoine den fhoireann ar gach leibhéal chun cabhair a thabhairt, má bhíonn sé de dhíth.

Tá bileog eolais chlóite, ina bhfuil achoimre ghairid ar an mBuantaispeántas, le fáil i láthair fáilte Áras Stair na hEorpa, nó is féidir leat í a íoslódáil roimh do chuairt. Tá treoirleabhar níos mionsonraithe ar fáil lena íoslódáil chomh maith, nó is féidir é a cheannach san Áras féin.

 

House of European History tablet in 24 languages

SAORÁIDÍ

Tá taisceadáin, seomra cótaí agus saoráidí friothála ar naíonáin in Áras Stair na hEorpa.

MÚSAEM DO GACH DUINE

Is músaem do gach duine é Áras Stair na hEorpa. Tá ár gcuid saoráidí agus ár ngníomhaíochtaí ar fad inrochtana ag daoine faoi mhíchumas. Is gné ríthábhachtach de chuid gníomhaíochtaí an mhúsaeim é an obair a dhéanann siad in éineacht le grúpaí agus pobail éagsúla. An aidhm atá againn ná teagmháil a dhéanamh le daoine iontacha ó chian agus ó chóngar trí shainchuairteanna agus trí chláir ar leith. Ná bíodh aon drogall ort d’iarrataí sonracha a sheoladh chugainn agus déanfaimid ár ndícheall rochtain ar an músaem a éascú duit. historia-learning@europarl.europa.eu

Museum cloakroom area

AN BEALACH ANN

(Teileafón: +32 2 283 1220)

Rue Belliard / BelliardStraat 135, 1000 An Bhruiséil, An Bheilg

An seoladh poist atá againn ná: House of European History, European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels.

 

Get here by train

TRAEIN

Tá Stáisiún ‘Brussels-Luxembourg’ suite 700m ó Áras Stair na hEorpa.
Iarnród na Beilge

Get here by bus

BUS

Stadann Línte 22, 27, 34, 38, 64, 80 agus 95 ag Place du Luxembourg, nach bhfuil ach 600m ó Áras Stair na hEorpa
Tá nasc le hAerfort na Bruiséile freisin le Línte 12 agus 21.

Get here by metro

MEITREO

Is iad Maelbeek agus Schuman na stáisiúin is cóngaraí ar línte 1 agus 5, agus Trône ar línte 2 agus 6.
An Córas Iompair Phoiblí sa Bhruiséil

Brussels STIB public transport bus to House of European History
Get here by car

SA CHARR

Tá páirceáil do chuairteoirí sa Bhruiséil le fáil ag Rue Montoyer 92.

Chun áit sa charrchlós a iarraidh, líon go hiomlán an iarraidh áirithinte le do thoil.

Páirceáil do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe

Tá dhá spás páirceála laistiar d’fhoirgneamh Áras Stair na hEorpa, do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe. Ba cheart do chuairteoirí a úsáideann na spásanna seo suaitheantas bailí a thaispeáint ar a ngaothscáth, chun a léiriú go bhfuil an carr in úsáid ag daoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe. Chun teacht ar na spásanna sin, tóg an casadh díreach tar éis fhoirgneamh Choiste Eorpach na Réigiún ag 99-101 Rue Belliard, is é sin ag 133 Rue Belliard, geall leis.

House European History car parking space