Back to top

Domhan aon uaire

Stair géarchéime de chuid na haoise seo

an 18 Feabhra 2023 - an 14 Eanáir 2024

Béarla, Fraincis, Ollainnis, Gearmáinis.

Bruscar. B’fhéidir gurb é an bruscar an ghné is feiceálaí agus is fisiciúla den ghéarchéim chomhshaoil atá romhainn.

 Is tionscadal é ‘Domhan aon uaire’ a chuireann deireadh le stair cheilte na dramhaíola san Eoraip agus aird á tarraing ag an am céanna ar a thábhachtaí atá sé mar chomhartha d’athrú sóisialta. Ag tosú leis an réabhlóid thionsclaíoch, téimid ar thuras le ‘Domhan aon uaire’ trí ghanntanas le linn an chogaidh, an borradh a tháinig ar thomhaltachas i ndiaidh an chogaidh, agus ag críochnú leis an ngéarchéim dramhaíola dosháraithe atá romhainn inniu. Léiríonn sé na hathruithe móra ar an mbealach ina raibh bruscar á láimhseáil againn na blianta ó shin, agus an dóigh a smaoinímid, nó nach smaoinímid, ar dhramhaíl. Trí fhéachaint ar an am atá caite, tugtar ábharthacht agus tábhacht don cháineadh reatha agus na héilimh ar athrú.

An tionscadal ‘Domhan aon uaire’:

  • taispeántas sa Bhruiséil, le hócáid oscailte phoiblí an 18 Feabhra
  • ardán digiteach
  • foilseachán a ghabhann leis an tionscadal lena gcuirtear le tuiscint ar an inneachar agus lena ndéantar doiciméadú ar an tionscadal ina iomláine.
 
Photograph © Mandy Barker
 

Forléargas ar an tionscadal

Cuid 1 den Taispeántas: Ar luaigh tú bruscar?

Déantar iniúchadh i dtaispeántas ‘Domhan aon uaire’ ar cheist na dramhaíola san Eoraip ó thaobh na staire de, trí cheithre chuid: An chéad cheann: Ar luaigh tú bruscar?

Cuid 2 den Taispeántas: Ó athúsáid go dramhaíl (1800–1945)

Ag tús an 19ú haois, tháinig méadú ar dhaonra na hEorpa go tapa agus, mar thoradh air sin, táirgeadh i bhfad níos mó earraí. Mar thoradh air sin, bhí cainníochtaí níos airde dramhaíola ann, a úsáideadh go cruthaitheach go minic chun earraí nua a tháirgeadh. Uaireanta, rinneadh na hearraí nua sin d’fhonn iad a dhíol.

Cuid 3 den Taispeántas: Eoraip aon uaire (1945 – an lá atá inniu ann)

Tar éis an Dara Cogadh Domhanda, bhí cuid i bhfad níos mó den daonra in ann earraí tomhaltóra a cheannach.

Cuid 4 den Taispeántas: Maireachtáil le bruscar (nó gan é)

Sa chuid deiridh den taispeántas, déantar iniúchadh ar cheithre phríomhghnéithe: laghdú, athúsáid, athchúrsáil agus deisiú. Cuirtear iad i gcomparáid le cleachtais a bhí in úsáid san am atá thart.

An Próiseas Rannpháirtíochta Áitiúil

Is é an bruscar príomhábhar an taispeántais seo - an ghné is ábhartha agus an ghné is inbhraite den ghéarchéim chomhshaoil, b’fhéidir. Mar sin, tá rud éigin le rá ag na daoine a láimseálann é! Leathnaíodh taighde an taispeántais níos faide ná cartlanna nó foinsí acadúla, chun dul isteach sa réimse féin agus chun foghlaim ó na saineolaithe.

Ardán ar líne

An fhoghlaim atá ar fáil