Back to top

CUAIRTEANNA TREORAITHE AGUS CEARDLANNA

Tabhair faoi deara go gcuirtear gníomhaíochtaí na gcuairteanna treoraithe agus na gceardlann ar fáil i gceithre theanga: Béarla, Fraincis, Ollainnis agus Gearmáinis. Más mian leat breathnú ar na hábhair foghlama a chuirtear ar fáil sna 24 theanga oifigiúla de chuid AE, tabhair cuairt ar ár nGníomhaíochtaí don Seomra Ranga.

Caithfear áirithintí a dhéanamh tráth nach déanaí ná ceithre sheachtain roimh an gcuairt.

Sula ndéanann tú do chuairt a phleanáil, léigh liosta iomlán na mbeart sábháilteachta a bhaineann le Covid-19.

Má tá ceist agat nach bhfuil freagra uirthi thuas, is féidir ríomhphost a chur chugainn ag historia-learning@ep.europa.eu