Back to top

CUAIRTEANNA TREORAITHE AGUS CEARDLANNA

GNÍOMHAÍOCHT AR FIONRAÍ

Tabhair faoi deara go gcuirtear gníomhaíochtaí na gcuairteanna treoraithe agus na gceardlann ar fáil i gceithre theanga: Béarla, Fraincis, Ollainnis agus Gearmáinis. Más mian leat breathnú ar na hábhair foghlama a chuirtear ar fáil sna 24 theanga oifigiúla de chuid AE, tabhair cuairt ar ár nGníomhaíochtaí don Seomra Ranga.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin leas is fearr is féidir a bhaint as do chuairt, téigh i dteagmháil leis an bhfoireann foghlama historia-learning@ep.europa.eu