Back to top

COVID ina Chor sa Stair

Ardán do mhúsaeim ar fud na hEorpa

Tá tús curtha ag Áras Stair na hEorpa le tionscadal trína mbailítear fianaise ar an saol san Eoraip le linn na paindéime, faoin teideal oibre “COVID a Dhoiciméadú”. Go dtí seo, dhírigh sé go príomha ar fheiniméin na dlúthpháirtíochta, an dóchais agus na tógála pobail. Anois, tá an taithí agus na torthaí ó ghníomhaíochtaí bailithe éagsúla músaem iomadúla á roinnt againn. I dteannta a chéile, cuireann siad sin ar ár gcumas, i bhfochair daoine as gach cearn den ilchríoch seo againn, taithí a nascadh, a chur i gcodarsnacht le taithí eile agus comparáid a dhéanamh idir taithí daoine éagsúla.

Irish Linen Centre & Lisburn Museum - "Covid 19 and Me"

MAS & FelixArchive, Antwerp, Belgium – "Corona-archives"

The National Museum of Lithuania, Lithuania - “Who Will Tell the Story of COVID-19 in the Museum in the Distant Future?”

Museum Foundation for Post and Telecommunications, Berlin, Germany - "Covid Communications"

Gallery Oldham, an Ríocht Aontaithe - “Oldham’s Lockdown Museum”

Ard-Mhúsaem Lichtinstéin, Lichtinstéin – “Saol laethúil COVID-19”

Historic England, an Ríocht Aontaithe - #PicturingLockdown

Musée de la Vie wallonne, an Bheilg - “Léiriú ar an ngéarchéim sláinte”

Perth Museum & Art Gallery, Albain - “An Coróinvíreas go hÁitiúil”

Músaem Faoin Aer na hUngáire - “Taispeántas Fíorúil Masc”

Museo Nacional de Antropología (Maidrid) - "Tionscadail maidir le COVID”

Ard-Mhúsaem na Fionlainne - “Bailiúchán Grianghraf”

Músaem Eitneagrafaíochta na Slóivéine - “Ag bailiú scéalta grinn a bhaineann leis an gcoróinvíreas”

Músaem Chontae Mhuineacháin, Poblacht na hÉireann - ‘Ár dTaithí a Thaifeadadh’

Músaem na hEitneagrafaíochta, an Ungáir - ‘Réada Coraintín’

Ard-Mhúsaem na Danmhairge - ‘Déantáin Dhigiteacha maidir le COVID-19’

Músaem Vesthimmerlands, an Danmhairg - “Léargas ar COVID”

La Fonderie - ‘An gaibhniú caidreamhach’

Músaem Vín - ‘Tionscadal Bailithe um an gCoróinvíreas’

Músaem Cathrach Ljubljana, an tSlóivéin - ‘Tionscadal maidir leis an gCoróinvíreas’

Ard-Mhúsaem na hEalaíne Comhaimseartha, an Rómáin - Saotharlann Ealaíne Gaibhnithe UNARTE

Ard-Mhúsaem na Staire Comhaimseartha, an tSlóivéin - ‘Comórtas na nGreannán: An Saol in Aimsir an Choróinvíris’ ‘An tSlóivéin agus an Coróinvíreas’