Back to top

Féilire 2023 na dturas am lóin

IMEACHTAÍ ATÁ LE TEACHT
5 Noll 2023 (12:15 - 13:00)
12 Noll 2023 (12:15 - 13:00)
19 Noll 2023 (12:15 - 13:00)
Cineál Imeachta: 
Turais
Event Category: 
Our Events
Lucht féachana agus éisteachta: 
Daoine Fásta, Daoine amach sna Déaga agus i dtús na bhFichidí
Teanga an Imeachta: 
English

Teanga: Béarla

Gach Máirt 12.15 - 13.00

LUNASA                         Samhradh ildaite

Tá an samhradh linn! Tá an ghrian go hard sa spéir agus éiríonn ár dtimpeallacht níos éadroime le dathanna geala. Breathnóimis ar dhathanna seo an tsamhraidh ar fud an mhúsaeim!

1 Lúnasa                         Glas Dath na nduilleog pailm a thugann scáth ón ngrian. Faigh amach faoi chuid de na rudaí glasa inár mbailiúchán agus caith rud éigin glas ort!

8 Lúnasa                         Buí. Dath na gréine, nó ón smutáin anainn i do mhanglam sa samhradh. Faigh amach faoi na giúrléidí buí inár mbailiúchán agus caith rud éigin buí ort!

15 Lúnasa                      NIL AON TURAS AG AM LOIN AR SIÚL

22 Lúnasa                      Dearg. Sin dath do chraicinn má chaitheann tú an iomarca ama sa ghrian. Faigh amach faoi roinnt dár gcuid giuirléidí dearga sa bhailiúcháin, agus is ea, caith rud éigin dearg ort!

29 Lúnasa                      Gorm. Sin dath na mara agus b’fhéidir dath do ghiúmair, mar tá deireadh ag teacht leis na laethanta saoire. Faigh amach faoi roinnt dár ngiuirléidí gorma inár mbailiúchán agus caith rud éigin gorm!

MEAN FOMHAIR                       Tíortha nach bhfuil ann a thuilleadh

Tagann na tíortha agus imíonn siad. Caithfimis súil níos géire ar thíortha a d’fhéadfadh a bheith (go páirteach) suite ar mhór-roinn na hEorpa nach ann dóibh a thuilleadh.

5 Meán Fómhair          An Ostair- an Ungáir Rachaimis siar san am chun foghlaim faoin Impireacht Ostra-Ungárach agus an ról a d’imir sí i stair na hEorpa.

12 Meán Fómhair        Impireacht na nOtamánach Rachaimis siar san am chun foghlaim faoi Impireacht na nOtamánach agus an ról a d’imir sí i stair na hEorpa.

19 Meán Fómhair        An Iúgslaiv Rachaimis siar san am chun foghlaim faoin Iúgslaiv agus an ról a d’imir sí i stair na hEorpa.

26 Meán Fómhair        APSS Rachaimis siar san am chun foghlaim faoin APSS agus an ról a d’imir sé i stair na hEorpa.

DEIREADH FOMHAIR                Ceiliúradh ar na hEalaíona

Tagann an téarma músaem ó theach na mBéithe, déithe na healaíne, ó thaobh na sanasaíochta de. Tar linn agus déan ceiliúradh ar na cineálacha éagsúla ealaíon atá le fáil inár mbailiúchán.

3 Deireadh Fómhair    Na hAmharc-Ealaíona Ailtireacht, criadóireacht, líníocht, scannánóireacht, péinteáil, grianghrafadóireacht agus dealbhóireacht. Bí linn don fhéasta súl ina bhfuil píosaí fíoráille ónár mbailiúchán.

10 Deireadh Fómhair Na Taibh-Ealaíona. Bí ag damhsa chuig an músaem agus foghlaim tuilleadh faoi shamplaí de damhsa, de cheol agus d’amharclaíocht na hEorpa inár mbailiúchán!

17 Deireadh Fómhair Na hEalaíona Cócaireachta. Pléimis na hoidis is fearr agus faighimis amach cén áit ar féidir linn teacht ar na comhábhair. Inniu féachaimid inár gcistin Eorpach agus ar cheird na cócaireachta!

24 Deireadh Fómhair Na hEalaíona Liteartha. Cén dán is fearr leat? An bhfuil sé ar eolas agat de ghlanmheabhair? Tar linn agus faigh amach faoi thábhacht litríocht na hEorpa inár músaem.

31 Deireadh Fómhair Na hEalaíona Feidhmeacha. Uaireanta is ionann úsáideach agus gleoite. Féach ar roinnt samplaí de na healaíona feidhmeacha agus faigh amach faoi na giuirléidí iontacha inár músaem. Leantóirí deartha chun tosaigh sa scuaine!

SAMHAIN                      An Eoraip agus ár gcomharsana

Dia dhaoibh a chomharsana! Caithfimis súil níos géire ar an gcaidreamh agus ra an stair a roinnimid lenár gcomh-ilchríocha. Féachfaimid ar an Eoraip ó pheirspictíocht eile agus breathóimid ar na caidrimh atá ann inniu.

7 Samhain                     An Afraic Rachaimis ó dheas. Cad iad na naisc atá againn inniu le roinn na hAfraice agus cén chaoi a bhfuilimid ag dul i gleic lenár stair chomhroinnte?

14 Samhain                   An Áis Soir a rachaimis. Cad iad na naisc atá againn inniu le roinn na hÁise agus cén chaoi a bhfuilimid ag dul i gleic lenár stair chomhroinnte?

21 Samhain                   Críocha Mheiriceá Siar a rachaimis! Cad iad na naisc atá againn inniu le mór-roinn Mheiriceá Thuaidh agus Mheiriceá Theas agus cén chaoi a bhfuilimid ag dul i gleic lenár stair chomhroinnte?

28 Samhain                   Spás Suas linn! An raibh a fhios agat gur Europa a thugtar ar cheann de ghealacha Iúpatair?  

Féachaimid ar an mór-roinn thuas agus faighimid amach faoi stair shuimiúil na spástaiscéalaíochta.

NOLLAIG                        Nollaig Pheacúil  

I gcás go leor Eorpaigh, is ionann an Nollaig agus teacht le chéile chun boird le cairde agus teaghlaigh. Déanaimis ár machnamh ar shaol na bhfuíoll agus na díobhála i stair na hEorpa.

5 Nollaig                        Saol na bhfuíoll Roll amach an cairpéad dearg, oscail an Champagne & tabhair amach an caibheár! Don turas ag am lóin seo táimid ag breathnú ar shaol na bhfuíoll i stair na hEorpa.

12 Nollaig                      Saol na díobhála Tá stair na hEorpa lán de thréimhsí suaimhneacha agus de thréimhsí díobhála. Seasaimid go fóill i láthair na dtréimhsí ganntanais agus na ngiuirléidí a insíonn a scéal dúinn inár músaem. 

19 Nollaig                      Súil siar ar 2023 Cad iad cuid de na huaireanta a bhuaileamar agus na huaireanta a bualadh muid in 2023? Is mithid machnamh a dhéanamh ar an mbliain agus ár n-aird thabhairt ar stair agus cúlra na n-imeachtaí reatha san Eoraip.

26 Nollaig                      NIL AON TURAS AG AM LOIN AR SIUL