Back to top
ÁIRITHINTÍ

Tá Áras Stair na hEorpa dírithe ar gach cineál Eorpach as gach cuid den mhór-roinn.

Tá táibléad idirghníomhach ina bhfuil fuaim, téacs agus físeáin faoin músaem agus faoin mbuantaispeántas ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. Is féidir ábhar táibléid a chur in oiriúint le mínithe speisialta do dhaltaí agus do pháistí.

Má chuir tú an Buantaispeántas in áirithe, ná tabhair cuairt ach ar an gcuid sin den taispeántas. Mar gheall ar bhearta sláinte agus sábháilteachta, ní mór duit áirithint ar leith a dhéanamh más mian leat cuairt a thabhairt ar an Taispeántas Sealadach freisin.  Má chuir tú an Taispeántas Sealadach in áirithe, beidh fáilte romhat cuairt a thabhairt ar an mBuantaispeántas freisin ina dhiaidh sin.

De rogha air sin, is féidir leat éisteacht leis an treoir fuaime trí do ghléas féin trí SoundCloud. Tá na naisc ar gach leathanach den Bhuantaispeántas ar ár suíomh gréasáin.

Iarrtar ort teacht ag an sliotán ama atá ainmnithe leat ionas gur féidir gach beart sláinte agus sábháilteachta a urramú.

------------------------

Tá Lipéad Sábháilteachta Sláinte na Bruiséile faighte ag Áras Stair na hEorpa do na bearta nua a cuireadh i bhfeidhm sa mhúsaem ó athoslaíodh é.

Brussels Health Safety Label