Back to top
ÁIRITHINTÍ

Tá Áras Stair na hEorpa dírithe ar gach cineál Eorpach as gach cuid den mhór-roinn.

Tá táibléad idirghníomhach ina bhfuil fuaim, téacs agus físeáin faoin músaem agus faoin mbuantaispeántas ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. Is féidir ábhar táibléid a chur in oiriúint le mínithe speisialta do dhaltaí agus do pháistí.

Má chuir tú an Buantaispeántas in áirithe, ná tabhair cuairt ach ar an gcuid sin den taispeántas. Mar gheall ar bhearta sláinte agus sábháilteachta, ní mór duit áirithint ar leith a dhéanamh más mian leat cuairt a thabhairt ar an Taispeántas Sealadach freisin.  Má chuir tú an Taispeántas Sealadach in áirithe, beidh fáilte romhat cuairt a thabhairt ar an mBuantaispeántas freisin ina dhiaidh sin.

De rogha air sin, is féidir leat éisteacht leis an treoir fuaime trí do ghléas féin trí SoundCloud. Tá na naisc ar gach leathanach den Bhuantaispeántas ar ár suíomh gréasáin.

Tabhair faoi deara le do thoil ón 15 Deireadh Fómhair 2021 ar aghaidh, beidh ar chuairteoirí ticéad sábháilte Covid a chur i láthair chun dul isteach sa Mhúsaem.

Tabhair do d’aire go bhfuil sé éigeantach áirithint a dhéanamh roimh ré chun cuairt a thabhairt ar Áras Stair na hEorpa. Déan áirithint ar bhonn aonair nó do do ghrúpa suas le deichniúr ar a mhéad in aghaidh an tsliotáin ama. Iarrtar ort ár mbeartas maidir le scaradh sóisialta a urramú agus gan meascadh le grúpaí cuairteoirí eile.

Iarrtar ort teacht ag an sliotán ama atá ainmnithe leat ionas gur féidir gach beart sláinte agus sábháilteachta a urramú.

------------------------

Tá Lipéad Sábháilteachta Sláinte na Bruiséile faighte ag Áras Stair na hEorpa do na bearta nua a cuireadh i bhfeidhm sa mhúsaem ó athoslaíodh é.

Brussels Health Safety Label