Back to top

VARAUKSET

Euroopan historian talon kohdeyleisönä ovat kaikki eurooppalaiset eri puolilta maanosaa.

Yksittäiset kävijät ja saman kotitalouden jäsenet voivat varata jäljempänä olevalla lomakkeella omatoimisen vierailun. Käytettävissä on interaktiivisia tabletteja, joissa on opastekstejä sekä audio- ja videoaineistoa museosta ja pysyvästä näyttelystä EU:n 24 virallisella kielellä. Tabletissa on lisäksi erityisesti koululaisille ja lapsille laadittuja selostuksia.

Jos varasit vierailun pysyvään näyttelyyn, voit vierailla vain näyttelyn tässä osassa. Jos haluat vierailla myös vaihtuvassa näyttelyssä, sinun on terveys- ja turvatoimien vuoksi tehtävä erillinen varaus.Jos varasit vierailun vaihtuvaan näyttelyyn, voit vierailla myös pysyvässä näyttelyssä sen jälkeen.

Ääniopasta voi kuunnella myös omalta mobiililaitteelta SoundCloud-sovelluksen kautta. Tarvittavat linkit ovat museon verkkosivustolla pysyvää näyttelyä käsittelevässä osiossa.

Huom. Käynti Euroopan historian talossa on varattava etukäteen. Jos käynnin varaa useammalle henkilölle, näiden olisi kaikkien kuuluttava samaan kotitalouteen.

On tärkeää, että saavut tarkalleen varaamanasi aikana, jotta on mahdollista noudattaa kaikkia terveys- ja turvatoimia.

------------------------

Euroopan historian talolle on myönnetty Brysselin pääkaupunkialueen terveysmerkki museossa sen uudelleenavaamisen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden ansiosta.

Brussels Health Safety Label

Vahvista varaus napsauttamalla tätä linkkiä: