Back to top

VARAUKSET

VÄLIAIKAISIA MUUTOKSIA - 26/10/20 - 30/11/20

Euroopan historian talon kohdeyleisönä ovat kaikki eurooppalaiset eri puolilta maanosaa.

Yksittäiset kävijät ja saman kotitalouden jäsenet voivat varata jäljempänä olevalla lomakkeella omatoimisen vierailun. Käytettävissä on interaktiivisia tabletteja, joissa on opastekstejä sekä audio- ja videoaineistoa museosta ja pysyvästä näyttelystä EU:n 24 virallisella kielellä. Tabletissa on lisäksi erityisesti koululaisille ja lapsille laadittuja selostuksia.

Ääniopasta voi kuunnella myös omalta mobiililaitteelta SoundCloud-sovelluksen kautta. Tarvittavat linkit ovat museon verkkosivustolla pysyvää näyttelyä käsittelevässä osiossa.

Huom. Käynti Euroopan historian talossa on varattava etukäteen. Vierailuaikoja on tarjolla 10 minuutin välein museon aukioloaikoina. Viimeinen mahdollisuus aloittaa käynti on kello 16.30. Jos käynnin varaa useammalle henkilölle, näiden olisi kaikkien kuuluttava samaan kotitalouteen.