Back to top

JAKAUTUNEEN EUROOPAN UUSI ALKU

Vuoden 1945 jälkeen Eurooppa on raunioina. Se on menettänyt valtansa ja jakautunut kahden maailmanvallan eli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton vastakkaisiin leireihin.

Kommunismin pelon yhdistäminä jotkut Länsi-Euroopan maat lähtivät kehittämään ylikansallista yhteistyötä saadakseen nationalismin aisoihin ja torjuakseen sodan uhkaa.

Itä-Euroopassa vapautus kuitenkin merkitsi monille pelkästään natsien hirmuvallan vaihtumista Neuvostoliiton kontrolloimaan kommunistiseen diktatuuriin.

Sisäänkäynti neljälle kerrokselle

EUROOPAN JÄLLEENRAKENTAMINEN

Vuonna 1945 Eurooppa oli raunioina ja sen asukkaat kärsivät ruoka-, polttoaine- ja asuntopulasta. Selviytyminen vaati äärimmäisiä ponnisteluja, ja sodanaikaista säännöstelyä jatkettiin, jotta ainakin perustarpeet saataisiin tyydytettyä. Pakolaisia ja sotasiirtolaisia oli miljoonia, ja kaikki tarvitsivat katon päänsä päälle. Eurooppa oli pitkälti riippuvainen ulkopuolisesta avusta.

KYLMÄ SOTA

Vuosien 1945 ja 1949 välisenä aikana entisten liittolaisten välille repesi kuilu kaikissa kansainvälisissä kysymyksissä. Toisella puolella olivat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska ja toisella Neuvostoliitto. Atomipommien pudottaminen Japaniin vuonna 1945 sinetöi Yhdysvaltojen maailmanvallan. Neuvostoliitto kehitti oman ydinpomminsa ja nousi vastaavaan asemaan vuonna 1949.

SOSIAALITURVAN KEHITYS

1950- ja 1960-luvulla useimpien eurooppalaisten elinolot kohentuivat merkittävästi. Talouskasvun ja hyvinvointivaltion kehittämisen myötä asumisolot ja koulutus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut parantuivat.

Länsi-Euroopassa yksityinen ja julkinen sektori kehittyivät rinnakkain. Kommunististen maiden suunnitelmataloudessa kaikki kansalliset voimavarat olivat valtion valvonnassa ja kansalaisten jokapäiväiseen elämään puututtiin mielivaltaisesti. Markkinatalouden ja suunnitelmatalouden erot olivat ilmeisiä.

EUROOPAN YHDENTYMISEN VAIHEITA I

Itä-Euroopan maiden joutuminen Neuvostoliiton valtapiiriin sekä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelu toisen maailmansodan jälkeen toivat koko maailman tietoisuuteen uuden käsiteparin: rautaesirippu ja kylmä sota. Yhdysvaltojen tuella haluttiin ryhtyä tiivistämään yhteistyötä Länsi-Euroopassa.

JUUTALAISTEN KANSANMURHA

Sodan jälkeen juutalaisten joukkomurha eli heprean kielellä shoah torjuttiin mielestä, siitä vaiettiin tai sitä ei myönnetty todeksi.

Kansakunnat kamppailivat palauttaakseen omanarvontuntonsa ja torjuivat siksi tunteet syyllisyydestä ja osallisuudestaan tapahtumiin samalla kun ne vaalivat muistoja omista kärsimyksistään ja koettelemuksistaan.  Kylmän sodan uudessa todellisuudessa oli helpompi unohtaa menneet epäonnistumiset.

Nykyään tämän ihmisyyttä vastaan tehdyn hirvittävän rikoksen myöntäminen tosiasiaksi on keskeisellä sijalla keskustelussa eurooppalaisten yhteisestä muistista.