Back to top

EUROOPASTA MAAILMANMAHTI

1800-luku oli Euroopassa vallankumousten aikaa ja myös suurten muutosten aikaa kaikilla elämänaloilla. Muutosten ja mahdollisuuksien ajan airuita olivat ihmisoikeudet ja kansalaisoikeudet, demokratia ja nationalismi, teollistuminen ja kaupan vapautuminen.

Vuosisadan lopulla Euroopan maailmanlaajuinen valta-asema oli vahvimmillaan. Sosiaaliset ja kansalliset jännitteet ja kansainväliset kilpailuasetelmat aiheuttivat kuitenkin hankausta, joka johti konfliktin puhkeamiseen 1900-luvun alussa.

Sisäänpääsy Euroopan maailmaan - kolmas kerros

POLIITTISET MUUTOKSET

1800-luku oli Euroopassa vallankumousten aikaa. Vuoden 1789 Ranskan suuren vallankumouksen innoittamina ihmiset eri puolilla Eurooppaa nousivat hallitsevia yläluokkia vastaan ja taistelivat kansalais- ja ihmisoikeuksien, demokratian ja kansallisen itsenäisyyden puolesta.

Kansallisuusaate kumpusi kumouksellisesta vaatimuksesta, joka lupasi kansalaisille lisää demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia, mutta se oli aatteena valikoiva ja sen maailmankuvaan kuuluivat etnisesti samankaltaisten ihmisten asuttamat kansallisvaltiot. Eräiden aikaansa edellä olleiden eurooppalaisten haaveena oli kuitenkin yhtenäinen Eurooppa ilman kansallisia kuuliaisuusvaatimuksia.

MARKKINAT JA IHMISET

Höyry, savu, tehtaat, melu – kaikki nämä kertoivat teollisen vallankumouksen alkaneen Isossa-Britanniassa. Tehdasteollisuus levisi pian eri puolille Eurooppaa, josta tuli koko maailman teollistumisen, rahatalouden ja kaupan keskus. Uudet tekniset keksinnöt ruokkivat teollistumista, ja höyryvoiman käyttö joudutti raskaan teollisuuden kehitystä. Tuotantomenetelmät uudistuivat täysin, ja suurissa tuhansien työntekijöiden tehtaissa käynnistyi teollisuus- ja kulutustavaroiden massatuotanto.

TIEDE JA TEKNOLOGIA

Nopeus, dynaamisuus ja edistysusko olivat Eurooppaa määrittäviä tekijöitä 1800-luvun lopulla. Rautatiet, sähkö, elokuvat ja valokuvaus sekä uudet luonnontieteen ja lääketieteen teoriat kertoivat Euroopan johtoasemasta tekniikan kehityksessä. Optimismi valtasi alaa.

Rautateiden tulo osoitti kiistatta Euroopan olevan tekniikan edelläkävijä koko maailmassa. Teollistuminen eteni, ja kaikkien sosiaaliluokkien jäsenille tuli mahdolliseksi tehdä pitkiäkin matkoja.

IMPERIALISMI

1800-luvulla Euroopalla oli maailmanlaajuinen ylivalta. Imperiumit laajenivat ja haalivat itselleen siirtomaita teollisen vallankumouksen vauhdittaessa kehitystä. Siirtomaista saatiin raaka-aineita ja ylellisyyshyödykkeitä tyydyttämään kasvavaa kulutuskysyntää. Lisäksi toiveena oli saada siirtomaista uusia markkinoita eurooppalaisille tuotteille. Huonoa kohtelua ja eriarvoisuutta puolusteltiin välttämättömänä osana villi-ihmisten ”sivistämistä”. Orjuuden vähitellen väistyessä tilalle tulivat uudenlaiset suvaitsemattomuuden ja rasismin muodot.

Vuonna 1914 Euroopan maiden valtapiiriin kuului jo noin 30 prosenttia maailman väestöstä. Eurooppalaiset olivat tehneet löytöretkiä ja käyneet merentakaista kauppaa satoja vuosia, mutta otetta muista mantereista voitiin nyt tiukentaa teollisen vallankumouksen ansiosta.