Back to top

Ukrainan konfliktin purkaminen

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa Euroopan historian talo tilasi tutkimuksen, joka taustoittaisi kriisiä ja auttaisi museoyleisöä ymmärtämään paremmin Ukrainan tapahtumia. Tutkimuksen toteutti Dublin City University -yliopiston historian tohtorikoulutettava Kristina Zmejauskaitė. Noin 20 artikkelista ja luennosta koostuva tutkimus valmistui äskettäin.

Hankkeessa haluttiin tarjota Euroopan historian talon yleisölle uusia näkökulmia meneillään olevaan sotaan nostamalla esiin kansakuntien historiaan ja muistiin liittyviä kysymyksiä.

Kerätyn aineiston oli edustettava monenlaisia näkökulmia ja oltava akateemisesti pitävää mutta samalla tavallisen yleisön tavoitettavissa. Aineistossa oli haettava vastauksia tarkkoihin kysymyksiin, kuten miten historiaa hyödynnetään nykytilanteessa, ketkä sitä hyödyntävät, missä tarkoituksissa ja minkälaisin tuloksin?

Tutkimukselle asetettiin myös muita ehtoja. Artikkeleissa ja luennoissa oli keskityttävä selkeästi muistiin ja historiaan ja mielellään sijoitettava tapahtumat Euroopan laajuiseen kontekstiin. Kirjoittajina ja luennoijina oli oltava ihmisiä useammista eri maista, ja esitykset saivat siksi olla eri kielisiä. Esitysten oli myös oltava pikemminkin analyyttisiä kuin julistavia.

Lisäksi ne oli pitänyt julkaista tai ladata verkkoon viiden viime vuoden aikana, niiden oli oltava peräisin selkeästi määritellyistä ja luotettavista lähteistä, ja niissä oli pitänyt olla mukana tunnettuja historioitsijoita ja tutkijoita.

Tutkimuksen anti on seuraava:

Kuvalähde: Valentin Kundeus / Adobe Stock, ”Ukrainan itsenäisyyden muistomerkki taustanaan Ukrainan lippu”