Back to top
80 000 sivua EU-lainsäädäntöä
Hollanti, 2003
Rem Koolhaas
Euroopan historian talo, Bryssel, Belgia

Mitä on eurooppalaistuminen? Se tarkoittaa, että kun kaikki EU:n jäsenvaltiot hyväksyvät ja panevat täytäntöön yhteistä lainsäädäntöä, niiden edut yhtenäistyvät ja samankaltaisuus lisääntyy. Tämä yhteisön säännöstönä tunnettu lainsäädäntö on muotoutunut vuosikymmenten saatossa, ja unioniin liittyvien maiden on saatettava se osaksi kansallisia oikeusjärjestelmiään.