Back to top
”Abortti. Milloin naiset saavat päättää?”
Belgia, 1976
Aikakauslehden kansi
Jäljennös
Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale, Seraing, Belgia

Naiset toivat 1970-luvun kuluessa yhä korostuneemmin esille sukupuolten jatkuvan epätasa-arvon. Vaikka useimmilla naisilla oli äänioikeus, he kohtasivat yhä syrjintää ja heidän vapauttaan rajoitettiin julkisessa ja yksityiselämässä. Feminismistä kehittyi aktiivinen liike, joka pyrki tekemään lopun patriarkaalisesta vallasta ja luomaan aidosti tasa-arvoisen yhteiskunnan.