Back to top
©-Studio Harm Rensink

Esteitä ja yhteyksiä tarkastelee sitä, miten rajat voivat olla sekä fyysisiä että kuvitteellisia, sekä konkreettisia esteitä että ajatusrakennelmia. Eurooppa on yhteinen nimittäjä tämänhetkisissä keskusteluissa, joissa väännetään peistä yhtäältä muuttoliikkeestä ja ihmisoikeuksista ja toisaalta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta ja protektionismista. Eurooppa nähdään sekä ihmisoikeuksien turvasatamana että julmana linnakkeena. Kulttuuritapahtumat, urheilu sekä festivaalit ja muut tapahtumat pyrkivät peilaamaan ihanneyhteiskuntaa ja auttavat määrittämään, mitä eurooppalaisuus merkitsee yhteiskunnassa, kulttuurissa, taloudessa ja ihmisten elämässä.