Back to top

Kun seinät puhuvat!

Julisteet • mainontaa, propagandaa ja protesteja

30. huhtikuuta 2022 – marraskuu 2022

Kuvajulisteita alettiin käyttää Euroopassa 1800-luvun lopulla. Ne ilmensivät yhä kaupallisemmaksi käyvää maailmaa, myöhemmin myös erilaisia kilpailevia poliittisia ideologioita. Kookkaat ja näkyvät julisteet ottivat julkisen tilan haltuunsa ja muovasivat osaltaan kaupunkikuvaa. Juliste on lyhytikäinen hetken tuote, mutta julisteissa on paljon toistuvia elementtejä, jotka ovat iskostuneet kulttuurimuistiin ja vaikuttavat nykypäivänäkin. ”Kun seinät puhuvat” tuo silmiemme eteen maailmansotien ja kylmän sodan aikaisen propagandan. Se näyttää, miten kulttuurivaihto ja matkailu nousivat suureen suosioon. Se kertoo toisen maailmansodan jälkeen syntyneistä moniäänisistä yhteiskunnallisista liikkeistä sekä Euroopan monenlaisista jakolinjoista ja toisaalta yhtenäisyydestä. Näyttelyn julisteet ovat peräisin Euroopan historian talon omasta kokoelmasta. Ne puhuvat omaa kieltään siitä, miten julkinen tila on kehittynyt ja muuttunut Euroopan kaupungeissa. Ne heijastavat julistetaiteen eurooppalaisia ja kansainvälisiä trendejä ja merkittäviä muutoksia eri aikoina tuoden esille samankaltaisuuksia ja keskinäisiä yhteyksiä.

Näyttelyn sisältö

Julisteen tarina

Eripuraa ja yhteishenkeä

Esteitä ja yhteyksiä

Aktivismia ja protesteja

Juliste – mitä seuraavaksi?

Opi ja osallistu