Back to top

Kertakäyttöistä

Nykypäivän kriisin lähteillä

18. helmikuuta 2023 – 14. tammikuuta 2024

englanti, ranska, hollanti, saksa

Roska. Uhkaavan ympäristökriisin ehkäpä näkyvin ja fyysisin ilmentymä.

Kertakäyttöistä-hankkeessa kaivaudutaan jätteen kätkettyyn historiaan Euroopassa ja tarkastellaan, miten jäte voi heijastaa yhteiskunnallisia muutoksia. Siinä lähdetään liikkeelle teollisesta vallankumouksesta, käydään läpi sodanaikaista niukkuutta ja sen jälkeen alkanutta kulutusjuhlaa ja luodaan lopuksi katsaus nykypäivän ylipääsemättömään jätekriisiin. Hankkeessa tarkastellaan, miten suhtautumisemme roskaan on muuttunut aikojen saatossa ja mitä ajatuksia jäte meissä herättää tai ei herätä. Katsomalla taaksepäin näemme, että nykyinen kritiikki ja vaatimukset suunnanmuutoksesta osuvat oikeaan ja ovat tärkeitä.

Kertakäyttöistä-hanke:

  • näyttely Brysselissä – avajaistilaisuus 18. helmikuuta
  • verkkoalusta
  • julkaisu, jossa luodaan tarkempi katsaus aiheeseen ja dokumentoidaan hanketta.
 
Photograph © Mandy Barker
 

Hankkeen kuvaus

Näyttelyn osio 1: Mitä roskaa?

Kertakäyttöistä-näyttelyssä luodaan historiallinen katsaus jätteeseen Euroopassa. Se jakautuu neljään osioon. Ensiksikin: Mitä roskaa?

Näyttelyn osio 2: Hyötytavarasta hylkytavaraksi (1800–1945)

1800-luvun alussa Euroopan väestö kasvoi nopeasti ja tavaroita alettiin tuottaa kiihtyvää tahtia. Samalla syntyi entistä enemmän jätettä, jota usein hyödynnettiin luovasti tekemällä siitä uusia tavaroita. Joskus niitä kannatti myydäkin.

Näyttelyn osio 3: Kertakäyttökulttuurin Eurooppa (1945–)

Toisen maailmansodan jälkeen yhä useammalla oli varaa ostaa kulutustavaroita.

Näyttelyn osio 4: Elämää roskien kanssa tai ilman

Näyttelyn viimeisessä osiossa keskitytään niin kutsuttuun jätehierarkiaan: vähennä, käytä uudelleen, kierrätä ja korjaa. Sen ohella tarkastellaan omana aikanaan järkeviksi todettuja toimintatapoja.

Paikallisesti osallistava prosessi

Tämä näyttely kertoo roskasta, joka on ympäristökriisin ehkäpä konkreettisin ja kouriintuntuvin ilmentymä. Niillä, jotka sitä käsittelevät, onkin paljon sanottavaa! Näyttelyyn liittyvä taustatutkimus laajennettiin arkistoista ja akateemisista lähteistä kentälle ja alan todellisiin asiantuntijoihin.

Verkkoalusta

Tarjonta eri ryhmille