Back to top

JULKAISUT

Euroopan historian talo pyrkii kaikin tavoin levittämään tietoa Euroopan historiasta ja synnyttämään julkista keskustelua menneisyyden jatkuvasta vaikutuksesta nykyisyyteen.

Julkaisut antavat vierailijoille tietoa museon työstä, sen toiminta-ajatuksesta ja sisällöstä myös laajemmin. Niiden ansiosta museokokemus alkaa jo ennen vierailua ja jatkuu sen jälkeen.

Tässä verkkosivuston osassa on tarkempaa tietoa pysyvän näyttelyn suurista linjoista, jotka noudattelevat Euroopan historian merkittäviä kehityskulkuja. Näyttelysisällön tietyistä osista on saatavilla yksityiskohtaisia kuvauksia ja tieteellisiä tutkielmia. 

Tarjolla on myös tutkimusartikkeleita, joissa käsitellään tai analysoidaan Euroopan historian taloon liittyviä aiheita.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Näytetään 1 - 4 yhteensä 4 tuloksesta
Front cover European Commemoration book

Euroopan historian taloa rakentamassa

Euroopan historian talon johtava kuraattori Andrea Mork kertoo artikkelissaan uuden museon pysyvän näyttelyn teoreettisesta pohjasta sekä sen johtoajatuksista ja tärkeimmistä historiallisista viesteistä.Lue lisää

Front cover Past Power book

Ehdotus uudeksi eurooppalaiseksi narratiiviksi: Euroopan historian taloa koskeva hanke

Tässä luvussa Euroopan historian talon tutkimushankeryhmän jäsen Martí Grau Segú tarkastelee ”Euroopan historiaa” tarinana, jossa korostuu, että ihmiset ja yhteiskunnat Euroopassa muodostavat liiton, jolla on oma roolinsa. Tarina antaa merkityksen ajatukselle, että Eurooppa ei ole vain maantieteellinen paikka vaan myös historiallinen objekti, jota määrittävät yhteiset osatekijät.Lue lisää