Back to top

Eurooppalaista elämää muovaamassa: ennen ja nyt

Kieran Burns
Artikkeli
17 Jou 2019
10 sivua

Euroopan historian talo avattiin Brysselissä vuonna 2017. Siinä lähestytään Euroopan historiaa ylikansallisesti, ja sen narratiivissa ensimmäinen maailmansota esitetään Euroopan myöhempää historiaa muuttaneena konfliktina, joka on keskeinen osa eurooppalaista muistia, joskin se voidaan nähdä monesta eri näkökulmasta. Euroopan historian talossa pyritään tuomaan esille tämä syvällinen ja pysyvä vaikutus museologisella lähestymistavalla, joka ylittää kansallismuseon ja sotamuseon perinteiset rajoitteet ja jossa painotetaan erityisesti tämän konfliktin vaikutusta tavallisten eurooppalaisten elämään.

Saatavilla olevat muodot ja kieliversiot
KUVAUS

Euroopan historian talon pysyvän näyttelyn rakenne on järjestetty ajallis-temaattisesti. Perusnarratiivissa lähdetään liikkeelle 1700-luvun loppupuolelta ja käsitellään 1800-luvun merkittäviä kehityskulkuja, 1900-luvun alkupuolen suuria mullistuksia sekä Euroopan sodanjälkeistä jälleenrakennusta, poliittista kahtiajakoa ja jälleenyhdistymistä. Näistä jatketaan globalisaation aikakauteen ja Euroopan pidemmälle menevään yhdentymiseen sekä viime aikojen tapahtumiin, kuten brexitiin.

Kansikuva © Guillaume Baviere 2015