Back to top

Asiantuntijuuden ja vuoropuhelun välimaastossa: Euroopan historian talon haasteet

Christine Dupont
Artikkeli
21 Syy 2020
14 sivua

Euroopan historian talo avasi ovensa yleisölle Brysselin EU-korttelin sydämessä 4. toukokuuta 2017. Tästä Euroopan historialle omistetusta museosta ja sen menneistä ja nykyisistä haasteista on jo ehditty kirjoittaa sivukaupalla. Missään julkaisussa ei kuitenkaan ole vielä käsitelty sitä, millaisena museo on näyttäytynyt niille 493 722 vierailijalle, jotka ovat astuneet sisään museon ovista sitten sen avaamisen.

Saatavilla olevat muodot ja kieliversiot
KUVAUS

Tämä luku perustuu siihen pieneen mutta merkittävään määrään kommentteja, jotka museosta on esitetty sen avaamisen jälkeen. Kommentteja on esitetty tiedeyhteisössä ja tiedotusvälineissä sekä palautteessa, jota on saatu suoraan vierailijoilta näyttelytiloissa järjestettyjen opastettujen kierrosten aikana. Artikkelissa pohditaan museon globaalia lähestymistapaa sekä niitä haasteita, joita sillä on historialle omistettuna julkisena instituutiona. Erityistä huomiota kiinnitetään museoon omintakeisena mediana, jolla on omat ilmaisu- ja viestintäkeinonsa. Perusnarratiivi, näyttelytilojen suunnittelu, kokoelma ja vuorovaikutus vierailijoiden kanssa toimivat kaikki linsseinä, joiden läpi tarkastellaan eräitä tähän kiehtovaan mutta monitahoiseen museoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage – Lähde: Paul Ashton