Back to top

JULKAISUT

Euroopan historian talo pyrkii kaikin tavoin levittämään tietoa Euroopan historiasta ja synnyttämään julkista keskustelua menneisyyden jatkuvasta vaikutuksesta nykyisyyteen.

Julkaisut antavat vierailijoille tietoa museon työstä, sen toiminta-ajatuksesta ja sisällöstä myös laajemmin. Niiden ansiosta museokokemus alkaa jo ennen vierailua ja jatkuu sen jälkeen.

Tässä verkkosivuston osassa on tarkempaa tietoa pysyvän näyttelyn suurista linjoista, jotka noudattelevat Euroopan historian merkittäviä kehityskulkuja. Näyttelysisällön tietyistä osista on saatavilla yksityiskohtaisia kuvauksia ja tieteellisiä tutkielmia. 

Tarjolla on myös tutkimusartikkeleita, joissa käsitellään tai analysoidaan Euroopan historian taloon liittyviä aiheita.

OUR PUBLICATIONS
Näytetään 1 - 3 yhteensä 6 tuloksesta

Fake for Real

Tutustu väärennösten historiaan antiikin ajoista aina nykypäivään asti Euroopan historian talon uudessa vaihtuvassa näyttelyssä Brysselissä. Opi erottamaan väärennökset ja suojautumaan niiltä kriittisen ajattelun avulla.

Levoton nuoriso

Viimeisten 70 vuoden aikana Euroopan nuoret ovat muuttuneet sivustaseuraajista ryhmäksi, joka itse tekee historiaa. Tässä näyttelyssä tarkastellaan neljää sukupolvea, jotka elivät nuoruuttaan Euroopan käänteentekevillä vuosikymmenillä: 1940-, 1960-, 1980- ja 2000-luvuilla. Siinä käydään läpi nuorten kokemuksia alkaen koulumaailmasta ja työelämästä aina siihen, miten nuorten identiteetti kehittyy tai miten he löytävät rakkauden.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Näytetään 1 - 3 yhteensä 10 tuloksesta
ANABASES journal cover

Antiikin ilmentymät Euroopan historian talossa: aiheet, esineet, museografia, museologia

Miten antiikin aika näkyy Euroopan historian talossa? Tässä artikkelissa analysoidaan sitä, miten antiikki esitetään tässä Euroopan parlamentin Brysseliin perustamassa, maanosan historiaa esittelevässä museossa. Sen kirjoittaja on yksi niistä kuraattoreista, jotka ovat olleet kehittämässä museon sisältöä ja siihen liittyvää viestintää siitä lähtien, kun hanke käynnistettiin vuonna 2011.Lue lisää

Making HIstories cover - colonial images

Asiantuntijuuden ja vuoropuhelun välimaastossa: Euroopan historian talon haasteet

Euroopan historian talo avasi ovensa yleisölle Brysselin EU-korttelin sydämessä 4. toukokuuta 2017. Tästä Euroopan historialle omistetusta museosta ja sen menneistä ja nykyisistä haasteista on jo ehditty kirjoittaa sivukaupalla. Missään julkaisussa ei kuitenkaan ole vielä käsitelty sitä, millaisena museo on näyttäytynyt niille 493 722 vierailijalle, jotka ovat astuneet sisään museon ovista sitten sen avaamisen.Lue lisää