Back to top

Autoriteet ja dialoog – Euroopa Ajaloo Maja ülesanded ja probleemid

Christine Dupont
Artikkel
21 Sept 2020
14 lehte

Brüsseli Euroopa kvartali südames asuv Euroopa Ajaloo maja avati publikule 4. mail 2017. Sellest Euroopa ajaloo muuseumist ning tema mitmetahulistest ülesannetest ja probleemidest juba palju räägitud ja kirjutatud. Mida arvavad aga Euroopa Ajaloo Majast selle külastajad? Avamispäevast saadik on seal käinud 493722 inimest, kuid nende arvamusi ja hinnanguid ei ole seni veel avalikkusele tutvustatud.

Vormingud ja keeled
KIRJELDUS

Nüüd on lõpuks valminud ülevaade, mis põhineb muuseumile laekunud vastukajadel. See materjal ei ole väga mahukas, väärib aga tõsist tähelepanu. Sealhulgas on nii akadeemilist kriitikat ja meediakajastusi kui ka vahetut tagasisidet külastajatelt. Artiklis valgustatakse Euroopa Ajaloo Maja kui avaliku mäluasutuse üldkontseptsiooni ja ülesandeid. Erilist tähelepanu pööratakse muuseumile kui ainulaadsele meediumile, millel on oma väljendus- ja kommunikatsioonivahendid. Vaatluse all on väljapaneku narratiiv, näituseruumide kujundus, kogud, muuseumi ja külastaja vastastikune mõju. Neid luubi alla võttes püütakse veel kord avada selle põneva ja keeruka maja peamisi probleeme ja ülesandeid.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage: Paul Ashton