Back to top

ÜLDINE TEAVE

Selleks, et teie külastus Euroopa Ajaloo Majas oleks turvaline ja nauditav, lugege palun läbi allpool esitatud teave. Jääme teie külastust ootama!

 • Muuseumi sissepääs ja üritused on tasuta.
 • Euroopa Ajaloo Maja külastuseks kulub umbes 90 minutit.
 • Enne kui oma külastust plaanima hakkate, tutvuge palun kõigi COVID-19 ohutusmeetmetega.
 • Kümnest või enamast inimesest koosnevad rühmad peavad külastusaja ette reserveerima.
 • Arvestage sellega, et pärastlõunal on muuseumis tavaliselt rohkem rahvast. Hommikupoolikul on külastajatel muuseumis mugavam ja liikumisruumi rohkem.
 • Kõik külastajad ja nende kotid võidakse enne hoonesse lubamist suunata turvakontrolli, mis on sarnane lennujaama turvakontrolliga. Tulirelvade, lõhke- või tuleohtlike ainete, pipragaasi, teravate esemete ja muude relvadeks loetavate esemete muuseumisse toomine on keelatud. Belgia seaduste kohaselt võidakse teatavad keelatud esemed üle anda politseile. Euroopa Ajaloo Majja pääsemiseks võidakse teil paluda esitada kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba).
 • Turvaalal on pildistamine ja filmimine keelatud.
 • Rühmaekskursioone tohivad juhtida vaid Euroopa Ajaloo Maja loa saanud giidid.
 • Muuseumivarade säilivuse tagamiseks hoitakse õhutemperatuuri näituseruumides alla 20 kraadi. Et end suhteliselt jahedates ruumides hästi tunda, ärge unustage kaasa võtmast soojemaid riideid, eriti kui väljas on palav.
 • Muuseumi külastusaadress on: Euroopa Ajaloo Maja, Rue Belliard 135.
 • Muuseumi postiaadress on: Euroopa Ajaloo Maja, Euroopa Parlament, Rue Wiertz 60, 1047 Brüssel.

LAHTIOLEKUAJAD

Euroopa Ajaloo Maja on avatud iga päev.

Esmaspäev13:00 - 18:00
Teisipäev - reede09:00 - 18:00
Laupäev - pühapäev10:00 - 18:00

 

PUHKUSED JA SULGEMINE

Euroopa Ajaloo Maja on suletud :

1. jaanuaril
1. mail
1. novembril
24., 25. ja 31. detsembril

 

KÜLASTUSE ABIMATERJALID

Euroopa Ajaloo Maja külastamiseks peab oskama üht ELi 24st ametlikust keelest. Abivahendina kasutatakse muuseumis tahvelarvuteid, mille näol on tegemist muuseumi interaktiivse giidiga. Sobiva töökeele valib arvutis igaüks ise.

Kõiki tahvelarvuteid saab lastele sobivaks kohandada ja kuulmispuudega külastajatel on võimalik kasutada erilist audiotarkvara. Muuseumi igal korrusel on töötajad, kes külastajaid vajaduse korral abistavad.

Euroopa Ajaloo Maja sissepääsu juures on saadaval paberkandjal voldikud, mis annavad püsiekspositsioonist lühiülevaate, ning selle materjalid on võimalik enne külastust ka internetist alla laadida. Internetis on saadaval ka üksikasjalikum giidiraamat, mille trükiversiooni on võimalik muuseumist osta.

Euroopa Ajaloo Maja tablett 24 keeles

ERIVAJADUSED

Euroopa Ajaloo Majas on hoiukapid, garderoob ja mähkmevahetusruum.

Symboli muuseumi restoran
Symbol muuseum jooke
Symboli muuseumi garderoob

MUUSEUM KÕIGI JAOKS

Euroopa Ajaloo Maja on muuseum igaühele. Ka ratastooli kasutajatele on tagatud pääs kõikidesse ruumidesse ja kõigile üritustele. Muuseumi tegevuse üks olulisemaid tahke on koostöö mitmesuguste rühmade ja kogukondadega. Individualiseeritud ekskursioonide ja eriprogrammidega püüame köita igat liiki huvilisi. Andke meile julgesti teada oma erisoovid. Teeme omalt poolt kõik, et muuseum teile igati avaneks.  historia-learning@europarl.europa.eu

Sümbol ratastooliga ligipääs
Symbol kõrvaklapid kurdid
Maja Euroopa Ajaloo garderoob

KUIDAS TULLA?

(Telefon: +32 2 283 1220)

Rue Belliard / Belliardstraat 135, 1000 Brüssel, Belgia

Postiaadress: Euroopa Ajaloo Maja, Euroopa Parlament, Rue Wiertz 60, 1047 Brüssel

 

Get here by train

RONGIGA

Euroopa Ajaloo Maja asub 700m kaugusel raudteejaamast Bruxelles-Luxembourg.
Belgia Raudtee veebileht

Get here by bus

BUSSIGA

Euroopa Ajaloo Majast 600m kaugusel asub Place du Luxembourg, kuhu saab järgmiste bussidega: 22, 27, 34, 38, 64, 80 ja 95.
Brüsseli lennujaama sõidavad bussid 12 ja 21.

Get here by metro

METROOGA

Lähimad metroojaamad on Maelbeek ja Schuman (liinid 1 ja 5) ning Trône (liinid 2 ja 6). Brüsseli ühistranspordi veebileht

Brüssel STIB ühistranspordi buss Maja Euroopa ajalugu
Get here by car

AUTOGA

Parkimiskohad piiratud liikumisvõimega isikutele

Piiratud liikumisvõimega isikute jaoks on Euroopa Ajaloo Maja taga kaks parkimiskohta, mille kasutajate sõiduki tuuleklaasi taga peab olema nähtaval kohal kehtiv piiratud liikumisvõimega isiku parkimiskaart. Parkimiskohad asuvad aadressil Rue Belliard 133, kuhu pääsemiseks tuleb pöörata paremale vahetult pärast Euroopa Regioonide Komitee hoonet (Comité des Régions, Rue Belliard 99–101).

House European History car parking space