Back to top

Rändnäitus „Fake For Real – Võlts või päris?“

KIRJELDUS

Euroopa Ajaloo Maja näitus läheb rändama – Võlts või päris? Võltsimise ja võltsingute ajalugu


Müüdi järgi kasutasid vanad kreeklased vaenlase petmiseks puust hobust, mis aitas neil Trooja linna sisse tungida. Võltsingute ja petuvahendite loojad on neid läbi aegade kasutanud oma eesmärkide saavutamiseks – sõjas, poliitikas, majanduses ja muudes inimtegevuse valdkondades. Võlts või päris? Võltsimise ja võltsingute ajalugu tutvustav näitus oli rohkem kui aasta aega avatud Brüsselis asuvas Euroopa Ajaloo Majas. Nüüd läheb näitus rändama.

 

Väljapanek hõlmab võltsinguid läbi aegade. Kirjeldatakse konkreetseid ajaloolisi asjaolusid, mis selgitavad võltsingute välisilmet, nende loomise huve ja ajendeid ning nende mõju. Vaadeldakse ka seda, kuidas võltsinguid on paljastatud. Näitusel on kokku üle 50 Euroopa Ajaloo Maja kogust pärit eksponaadi. Need on kronoloogiliselt järjestatud ja kajastavad kuute suurt teemat. Näituse juurde kuuluvad veel filmid ja interaktiivsed mängud.

 

Mida näidatakse?

Iga näituse element räägib võltsimise ja petmise kohta oma loo. Siin on nn Constantinuse kingitus (Constitutum Constantini), keskaegsete kristlike pühakute muundatud elulood, võltsitud kunstiteosed ja tarbekaubad. Eksponeeritud on palju erisuguseid esemeid, kunstiteoseid, pilte ja ajalooliselt tähelepanuväärseid dokumente, kaarte, millel on kujutatud olematuid maid, traktaate nõidumise kohta, valetõendid, mille alusel esitati Prantsuse ohvitserile Dreyfusile süüdistus spioneerimises (Dreyfusi afäär)... Näituse viimane osa „Kas tõejärgne ajastu?“ on mängude ja videotega täidetud interaktiivne ruum, kus külastajad saavad proovida faktikontrollija tööd, otsustada, mida avaldada ja mida tsenseerida, ning mängida uudse nn filtrimulliga, mis selgitab sotsiaalmeedia toimimist. Näituse lõpus vaadeldakse COVID-19 ümber levivat „infodeemiat“ – desinformatsiooni pandeemia kohta. Iga eksponaat on tähendusrikas ja unikaalne tõend selle kohta, kuidas inimene tahab maailmast aru saada või maailma tahtlikult valesti kujutada.

 

Külastaja elamus

Näitus ärgitab vaatajat mõtlema valede ja võltsingute esitamise ja loomise ning nende kasutamise eesmärkide üle. Selgeks saab aga seegi, et kriitilise suhtumise, teaduse või lihtsa uudishimu jõul valed lõpuks ikkagi kummutatakse. „Võlts või päris?“ näitab tõele, võltsimisele ja tõendamisele läbi aegade omistatud erisuguseid tähendusi.

Petturite ja võltsijate kaalutlused, strateegiad ja vahendid lähtuvad konkreetsetest poliitilistest ja sotsiaalsetest asjaoludest. Sellegipoolest näib, et inimese eelsoodumus uskuda võltsinguid on üldine, universaalne, nagu on üldised ka sihid, mida inimene teisi inimesi pettes taotleb. Näituse peamised eesmärgid on sellest tulenevalt meediapädevuse edendamine, kriitilise mõtlemise tugevdamine ajalooliste näidete kaudu ning külastajatele soovituste vahendamine selle kohta, kuidas praegusel ajal ja ajastul desinformatsiooniga võidelda.

 

Kes me oleme

Brüsselis Euroopa Liidu institutsioonide kvartalis asuv Euroopa Ajaloo Maja avati 2017. aasta mais. Maja püsinäitus annab ülevaate Euroopa 19. ja 20. sajandi ajaloost ning Euroopa integratsiooni arengust. Euroopa ajalugu näidates püütakse hõlmata Euroopat tervikuna, võtta arvesse tema mitmekesisust ja ajaloo mitmesuguseid tõlgendusi. Lisateave Euroopa Ajaloo Maja ja näituse „Fake for Real – Võlts või päris?“ kohta Brüsselis.

 

 

Praktiline teave

Näituse tüüp: Kasutamisvalmis rändnäitus muuseumieksponaatide, interaktiivsete elementide ja multimeediavahenditega
Näitust eksponeeriva asutuse tüüp: Muuseum või muuseumi rolli täitev keskus või raamatukogu

Miinimumtingimused, mida eksponeeriv asutus peab täitma:
• Inglise keelt valdav kohalik partner
• Piisav personal, kes oskab eksponaate hallata
• Tehnilised töötajad ja kogenud pedagoogid haridusprogrammide läbiviimiseks
• Võimalikult rohkearvuline publik

Näituse üürimine: Näitus on tasuta.
Kestus: Vähemalt kolm kuud
Näituseruum: Vähemalt 300 m²
Ajavahemik: Pärast 2023. aasta septembrit – kuni 2026. aasta detsembrini
Eksponeeriva asutuse kulud: Näituse kohaletoimetamine ja kindlustus toimumiskohas, kohapealne hooldus, kohalik reklaamikampaania, vajaduse korral vaheladustamine
Euroopa Ajaloo Maja panus: Kõik vajalikud materiaalsed varad – eksponaadid, näitusetekstid kahes või kolmes keeles (inglise + üks või kaks kohalikku keelt), vitriinid, konstruktsioonid, disain, audiovisuaal- ja valgustusseadmed
Partnerlus Euroopa Ajaloo Maja on valmis tegema koostööd eksponeeriva asutusega, et täiendada näitust ürituste ja lisaeksponaatidega.

 

Kontakt: Raluca Neamu – rändnäituse projektijuht / e-post – telefon: +32 47 47 01 43