Back to top

TEAVITUSTÖÖ

Euroopa Ajaloo Maja teavitusprojektides juhindutakse järgmistest põhimõtetest:

  • Publikusuhete arendamine: rakendame mitmesuguseid teavitustegevuse vorme, et suurendada üldsuse teadlikkust ning külastajate ja kasutajate arvu. Võtame arvesse ka neid inimesi, kes tavaliselt muuseumis ei käi.
  • Ligipääsetavus: püüame tagada oma vahendite ja varade võrdväärse kättesaadavuse kõigile külastajatele ja kasutajatele, olenemata nende asukohast, haridustasemest, vanusest, etnilisest päritolust, füüsilistest või intellektuaalsetest võimetest või keelest. Näitused, teenused ja programmid töötame välja kaasavalt.
  • Konsulteerimine ja uurimistöö: teavitusalgatustele loome aluse konsultatsioonide ja teadusuuringutega. Sellega tagatakse programmide ja ürituste asjakohasus kindlaksmääratud sihtrühmade või osalevate kogukondade jaoks.
  • Juhtpositsioon: Euroopa Ajaloo Maja juhtimisel luuakse võrgustikke, mis hõlbustavad partnerlussuhteid, koostööd ja liite teiste institutsioonide ja organisatsioonidega.

Euroopa Ajaloo Maja käimasolevate projektide hulgas on rändnäitus „Võlts või päris“ (Fake For Real Touring Exhibition), algatus „Euroopa demokraatia pärand“ (European Democracy Sites) ja üleeuroopaline jäätmete teemaline partnerlus muuseumidega „Kasutame korra ja viskame minema. Ühe tänapäevase kriisi ajalugu“ (Throwaway – a history of a modern crisis).

 

Näidake 1 - 1 1