Back to top

TÄISKASVANUD

Meie muuseumis toimub pidevalt mitmesuguseid üritusi. Ajalugu on ammendamatu arutelude, kohtumiste ja inspiratsiooni allikas!

Meie maja osaleb igal aastal Brüsseli linna muuseumiüritustel, mida korraldab eelkõige Brüsseli muuseumide nõukogu, ning ka Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide üritustel, mis on avatud laiemale publikule. Vaadake lisaks, mida huvitavat pakuvad meie iga-aastased arutelusarjad ja ajutiste näitustega seotud eriprogrammid. Teeme koostööd paljude ajaloo- ja kultuuripärandi valdkonna partneritega, et oma ürituste kava laiendada ja rikastada.

Uurige, missuguseid üritusi me pakume. Allpool on link ürituste kalendri juurde.

  • Temaatilised külastused, Kohtumine kuraatoriga, Carte blanche-ekskursioonid: muuseumi töötajad ja eksperdid annavad ülevaate muuseumi tööst ja eripärast – näidata Euroopa ajalugu eri vaatenurkadest ja eelmiste põlvkondade kogemuste taustal.
     
  • Konverentsid, arutelud, kursused: külalisesinejad ja huvilised vaatlevad Euroopa ajalugu ja jälgivad, kuidas see meie alalistel ja ajutistel näitustel avaneb, tuues esile seoseid tänapäevaga.
     
  • Loovstuudiod, kunstietendused, filmilinastused: loovisikuid kutsutakse vaagima ajaloo ja kunsti kokkupuutepunkte, pakkuma välja tavatuid mooduseid muuseumiainesega tegelemiseks.