Back to top

Rahutu Noorus

Noored Euroopas 1945. aastast tänapäevani

Viimase 70 aastaga on Euroopa noored muutunud. Nad ei ole enam kõrvaltvaatajad, neist on saanud ajaloo tegijad. See on näitus neljast aktiivsete noorte põlvkonnast neljal Euroopa jaoks olulisel kümnendil: 1940. aastate teisel poolel, 1960., 1980. ja 2000. aastatel.  Vaatluse all on noorte kogemused koolis ja tööl, isiksuse kujunemine, armastuse otsingud jm.

Kõiki neid kogemusi on vorminud oma aja poliitika, ühiskond, kultuur ja majandus. Noorus jõukas ja vabas ühiskonnas on hoopis teistsugune kui vaesuses või poliitilise rõhumise all mööduv noorus.

Kogu Euroopas on noored püüdnud vanemate väärtustest distantseeruda, nad on ennast ikka pidanud selgelt eristuvaks „oma põlvkonnaks“. Noored on loonud oma kultuuri, millel on oma väärtused – väärtused, mille eest nad on olnud valmis võitlema ja isegi surema.

See näitus on noortest, aga mitte ainult noortele. Me kõik oleme kunagi noored olnud. Noorus on küll kaduv, kuid ei unune.

Videogalerii 1 – eksponaatide lood

Videogalerii 2 – eksponaatide lood

Euroopa vaikne põlvkond?

Revolutsionääride põlvkond

Meeleheite ja lootuse vahel

Mina-põlvkond?