Back to top

VAREMEIS EUROOPA

Esimese maailmasõja tulemusena lagunesid vanad impeeriumid ja tekkisid uued riigid. Patsifism ja Euroopa ühendamise idee võitsid üha rohkem poolehoidu.


Teist maailmasõda kirjeldatakse tihti kui „totaalset sõda“, kus polnud enam vahet sõduritel ega tsiviilisikutel. Massiliste hukkamiste, küüditamiste, näljasurma, sunnitöö, koonduslaagrite ja pommitamise ohvriks langes miljoneid inimesi.

Varjupaikade sissepääs Euroopasse - kolmas korrus

ESIMENE MAAILMASÕDA

Esimene maailmasõda – esimene tööstuslik massisõda põhjustas enneolematu hävingu nii sõjaväljal kui ka ühiskonnas laiemalt. Neli sõja-aastat raputasid Euroopat põhjalikult ning kiskusid ta enneolematusse ülemaailmsesse konflikti.

Selle katastroofiga algas kõige vägivaldsem sajand Euroopa ajaloos ja selle traumaatiline mõju jättis sügava jälje ühismällu.

TOTALITARISMI JA DEMOKRAATIA VASTASSEIS

Esimese maailmasõja tulemusena lagunesid vanad impeeriumid ja tekkisid uued riigid. Patsifism ja Euroopa ühendamise idee võitsid üha rohkem poolehoidu.

Euroopas oli valdav parlamentaarne demokraatia, samal ajal sai aga Nõukogude Liidust esimene kommunistlik diktatuuririik. Kuid 1939. aastaks oli suurem osa demokraatlikest riikidest läbi kukkunud ja enamik eurooplastest elas autoritaarse või totalitaarse riigikorra tingimustes, kus avalik ja isiklik elu oli range kontrolli all ja isikuvabadused piiratud.

Natsid tulid võimule 1933. aastal ja kehtestasid totalitaarse režiimi, mis käsitas aarjalastest sakslasi bioloogiliselt kõrgema härrasrassina, kes on määratud Euroopat valitsema. Juute süüdistati Saksamaa probleemides ja maailmas võimu haaramise vandenõu sepitsemises.

TEINE MAAILMASÕDA

Teist maailmasõda kirjeldatakse tihti kui „totaalset sõda“, kus polnud enam vahet sõduritel ega tsiviilisikutel. Massiliste hukkamiste, küüditamiste, näljasurma, sunnitöö, koonduslaagrite ja pommitamise ohvriks langes miljoneid inimesi.

Natside võimu all mõrvati süstemaatilise etnilise ja sotsiaalse puhastuse käigus miljoneid inimesi. Euroopa juutide genotsiid on oma ulatuselt ja süsteemsuselt pretsedenditu kuritegu maailma ajaloos. Natsionaalsotsialismi ja stalinismi kokkupõrkes said eriti rängalt kannatada Kesk- ja Ida-Euroopa rahvad.

SUUR HÄVING

Teises maailmasõjas hukkus hinnangute kohaselt 60 miljonit inimest. Ligi kaks kolmandikku neist olid tsiviilisikud. Arvud ei näita aga sõjaga seotud isiklike tragöödiate täit ulatust ega sõjasündmuste katastroofilist mõju paljudele inimrühmadele. Siin välja pandud esemed jutustavad inimsaatustest nende sündmuste taustal ja kutsuvad meid kõiki mõtlema selle üle, kuidas inimene sedavõrd ränkade traumade ja kaotustega toime tuleb.