Back to top

PRESSIMATERJAL JA KONTAKTANDMED

PRESSIMATERJAL

AKREDITEERIMISJUHIS

Kõigi meediapäringute jaoks kasutage palun allolevat vormi

Loa taotlemine filmimiseks:

Kuidas taotleda luba muuseumis filmimiseks?

 • Selleks võtke palun rohkem kui kaks nädalat enne soovitud kuupäeva ühendust muuseumi kommunikatsiooni töörühmaga. Pange tähele, et filmida tohivad ainult meedia- ja haridustöötajad, see on lubatud ainult muuseumi teatud ruumides ja ainult juhul, kui see ei ole vastuolus muu muuseumitegevusega, kooskõlas järgmiste reeglitega.
 • Pange tähele, et filmida ja pildistada tuleb diskreetselt, takistamata teiste külastajate liikumist ja jäädvustamata nende nägusid.
 • Autoriõiguse ja säilitamisega seotud asjaolude tõttu tuleb eelistada üldvõtteid ja vältida lähivõtteid üksikutest esemetest.
 • Püsinäitusel on umbes 15 eset, mida ei ole lubatud pildistada ega filmida. Saadame juba varem teile nende nimekirja ja need on näitusel tähistatud pildistamist keelava kleebisega.
 • Enne filmimist tuleb täita esemete autoriõigusega seotud filmimisloa vorm. Selle saab muuseumi kommunikatsioonirühmalt.
 • Sissepääsu turvaalade filmimine on keelatud.
 • Tehnikat ja võttegruppe puudutav teave: palume tähele panna, et mõnes ruumis ei tohi välguga pildistada ja oma valgusteid kasutada. Palun ärge ühendage seadmeid vooluvõrku.
 • Soovitame võtta kaasa vaid minimaalselt vajaliku tehnika. Muuseumilt lisatehnikat laenutada ei saa.
 • Palume olla filmimistehnika käsitlemisel väga ettevaatlik, et mitte kahjustada muuseumi mööblit, vitriine või eksponaate ega jätta põrandale jälgi.
 • Võttegruppi peaksid kuuluma vaid hädavajalikud inimesed.
 • Oleks hea, kui filmimine ei kestaks kauem kui 90 minutit; palun täpsustage eelnevalt, kus te filmida soovite.

KONTAKTANDMED MEEDIA ESINDAJATELE